Tarihnotları Sosyal Ağlarda

Basuki Abdullah

Basoeki Abdullah ( Surakarta , Java , 25 Ocak 1915 – 5 Kasım 1993 ) Endonezya’lı realist ressam. Kampung Scene Resimleri tam boyut görmek için resmin üzerine tıklayınız.

0

James Clerk Maxwell

İngiliz fizkçi James Clerk Maxwell (1831-1879) en çok,elektrik ve manyetiğin temel kanunlarını ifade eden dört denklem setini ortaya koymasıyla tanınır. Bu iki alanda Maxwell’den önce de araştırmalar yapılmış ve birbirleriyle yakından ilişkili oldukları bilinmekteydi.Ancak,elektrik ve manyetizmanın çeşitli kanunları bulunmuş ve özel durumlarda geçerlilikleri ispatlanmış olmakla birlikte,Maxwell’den önce ,genel bir kuram ileri sürülmemişti.Kısa ama gelişmiş dört  Tam Makale…

0

Şahın Düşüşü ve İran İslam Devrimi

1973’te İran’da petrol fiyatlarının giderek yükselmesiyle birlikte İran’da artan gelirler köylerden büyük şehirlere göçlere sebep olmaya başlamıştı. Bu hızlı nüfus artışı sosyal yaşamı değiştirdiği gibi büyük kentlerde işsizliğe ve ekonomik dengesizliklere sebep olmuştu. İran gizli istihbarat servisi SAVAK aracılığı ile Şah Rıza Pehlevi (1919-1980) kendisine muhalefet eden kesimlere karşı bir baskı politikası yürütüyor, bunun bir  Tam Makale…

0

Köseleden Para

Sultan III. Murad Han (1546-1595) döneminde 1584-1585 tarihleri arasında sadrazamlık makamında görev yapan, “Kafkas Fatihi” lakabıyla ün salmış Osmanlı devlet adamı Özdemiroğlu Osman Paşa (1526-1585), Gürcistan seferinde parasız kalmış ve askerlerin aylığını verememiştir. Bunun üzerine İmparatorluğun merkezi İstanbul’dan para gelinceye kadar kendi mührü ile köseleden para bastırıp askerlere dağıtmıştır. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın itibarı o kadar  Tam Makale…

0

Kımız

Göktürk dönemine ait “Orhun Yazıtları”nda yer alan ifadelerden yola çıkılarak etimolojik olarak Orta Asya kökenli bir halk olduğu düşünülen Türkler hakkında sosyal hayatlarından Şaman ritüellerine kadar çok sayıda kitap ve makale yazılmıştır. Kimi kaynaklarda Türklerin kökeninin 6000 yıl öncesine dayandığı, kimisinde Türklerin Sümer kökenli olduğu yer alsa da tarihçilerin birleştiği ortak anlayış Türklerin Orta Asya  Tam Makale…

0