Yazılar

Yas Tutuyorum

Selçuklu Sultanı Alp Arslan,Ani’yi aldıktan sonra Kars’a yöneldi(1064).Saldırıya geçmeden önce Kars’ın hükümdarı Gagik’e elçi gönderdi.Gagik,Ani’yi fetheden Türklerin,güçlü olduklarını anlamıştı.Gelen Türk Elçisini,siyah elbiseler giyerek karşıladı.Siyahlara bürünmesinin sebebini soran elçiye:”Dostum Sultan Tuğrul…

Marilyn

Pop Art

Bay ve Bayan Clark ve Percy, 1970,David Hockney   Pop art, sıradan nesnelerin —örneğin çizgi romanların, çorba kutularının, yol işaretlerinin ve hamburgerlerin— konu olarak kullanıldığı ve sıklıkla eserin içerisine fiziksel…

fatih sultan mehmet ahitname

Fatih Sultan Mehmed’in Ahidnamesi

Bu ferman, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra, 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da yazılmıştır. Aslı Bosna-Hersek’in Fojnica şehrindeki Fransisken Katolik Kilisesi’nde olan bu ferman, Bosnalı Fransiskenlere geniş çaplı bir koruma…

Fruit

Natalia Goncharova

Nataliya Sergeyevna Gonçarova(Ladıyşkino, Tula eyaleti, 1881-Paris 1962),Rus kadın ressam.Moskova Sanat Akademisi’ heykel bölümünde eğitim aldı.1904’te resim yapmaya başladı  .Kendisi gibi  ressam olan Mikhail Larionov’la(1881-1964) evliydi. Kübizmi, yeni ilkelciliği, luçizmi uygulayarak…

'Troika'. Apprentice Workmen Carrying Water. 1866 , by Vasily Perov

Vasily Perov

Vasily Perov (1834-1882) , Rus realist ressam. ‘Troika’. Apprentice Workmen Carrying Water. 1866 Resimleri tam boyut görmek için resmin üzerine tıklayınız.  

on dille konusursunuz

On Dille Konuşursunuz

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad,576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı,Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu:…

harun resid

İkincisinde İtiraf

Tam adı Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb b. Hubeyş b. Sa’d b. Buceyr el-Ensârî olan Ebû Yûsuf ( 1 ), hicri 113/m.731) yılında Kûfe’de doğmuştur. Yetim olarak büyümüş ve ilim…

The bar

Ekspresyonizm

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir sanat akımı. Bu akım, empresyonizme ve realizme karşı bir tepki olarak doğdu. Empresyonistlerin uçuşkan algısına ve realistlerle naturalistlerin doğayı gerçeğe uygun gözlemlerine…

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının…

Sayfa