Yazılar

V.Karl

Git Başımdan Zavallı Çocuk

Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken,Preveze savaşında uğradığı yenilginin intikamını almak için,1541 yılında Andrea Doria ile birlikte Cezayir’e saldırdı.Ancak Cezayir’i savunan Cezayir Beylerbeyi Barboros Hayrettin’in vekil bıraktığı Hasan Ağa tarafından ağır bir…

Hasat

Henri Martin

Henri-Jean Guillaume Martin(5 Ağustos 1860; Toulouse, Fransa-12 Kasım 1943; Labastide-du-Vert, Fransa),Post-Empresyonist Fransız ressam.On yedi yaşında Toulouse Güzel Sanatlar Okulu’nda ressamlık eğitimine başladı.Eugene Delacroix ve Jules Garipuy’den resim dersleri aldı.1879 yılında…

Fethiye - Muğla hand woven carpet,18.Century

Muğla El Dokuma Halı Kataloğu

Muğla el dokuma halı kataloğu,resimleri tam boyut görmek için,resimlerin üzerine tıklayınız. Kaynak:Gesim,Türk El Halıcılığı Projesi

Kazak hand woven carpet,19. Century

Kazak El Dokuma Halı Kataloğu

Kazak El Dokuma Halı Kataloğu,resimleri tam boyut görmek için resimlerin üzerine tıklayınız. Kaynak:Gesim Türk El Halıcılığı Projesi.

Nymph

Sembolizm

Sembolizm,daha erken örnekleri görülmekle beraber, 19. yüzyılın sonlarında edebiyatta ve görsel sanatlarda kendini gösteren bir akımdır. Naturalizme ve Realizm’e tepki olarak idealistik bir şiir türü geliştiren Fransız şairleri arasında 1880’li…

Columbia Jay by  john james audubon

John James Audubon

John James Audubon (1785 – 1851),Amerikalı kuş bilimci ve ressam. Paris’te David’den resim dersleri aldı. Amerikaya dönüşünde, Kuzey Amerika‘nın en az bilinen bölgelerinde dolaştı, oralarda kuşlar ve dört ayaklı hayvanlar…

Osmanoğlu Muhteşemdi!

Aşıkpaşazade,1476’da yazmaya başladığı “Tevârîh-i Âl-i Osman” adı verilen tarihinde Niğbolu Savaşı hakkında: “Ansızın bir haber geldi ki Macarlar, Tuna suyunu geçti, Sofya’ya yürüdü dediler. Hünkâr dahi mancınıkları ateşe verdi. Yürüdü….

Piyano Dersi

Empresyonizm

Empresyonizm (İzlenimcilik) Paris’te yerleşik sanatçıların 1874’teki sergileriyle başlayan bir 19. yüzyıl sanat akımı. İlk Empresyonist ressamlar yaşadıkları dönem için oldukça radikaldiler — önceki kuşaklar tarafından konmuş olan birçok resim yapma…

Joking Couple , 1596 , by Hans van Aechen

Hans von Aachen

Hans von Aachen(1552-1616),Köln doğumlu Alman ressam. Bartholomaeus Spranger ile birlikte Alman maniyerizminin öncülerindendir.İmparator II.Rudolf ve onun ölümü üzerine İmparator Matthias için çalıştı.Döneminin en önemli Alman sanatçılarından biriydi. Joking Couple,1596 Resimleri…

Sayfa