Yazılar

Cem Sultan

3 Mayıs 1481`de Fatih Sultan Mehmed`in ölümü üzerine Amasya`da bulunan Şehzade Bayezid ve Konya`da bulunan Cem Sultan`a sadrazam Karamani Mehmed Paşa tarafından ulaklar gönderildi. Ancak Cem Sultan`a gönderilen haberci, yolda…

Dos Caballos

Francisco Pons Arnau

Francisco Pons Arnau (1886 – 1953),İspanyol ressam. Muchacha con Cantaro

kurtulus savasinde kadinlar

Bir İdeal Uğruna

1920’de İzmir’den Ankara’ya giden Amerikalı Gazeteci Grace Elison, Manisa’ya geldiğinde, Manisanın Yunanlılar tarafından nasıl harabeye çevrildiğini şöylece anlatıyor: “Yarı yanmış, yıkık minarelerden, camilerin halini tahmin ediyorum. Manisa’da ondörtbin evden bin…

Can ve Baş Oynatırız Diyenler

Can ve Baş Oynatırız Diyenler

Macar komutan Hünyadi Yanoş,10 Kasım 1444’de yapılan Varna Savaşındaki yenilginin intikamını almak ve Türkler’in Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak için,Polonya,Almanya,Macaristan,Sicilya,Eflak ve Boğdan kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı Ordusunun başında Kosava’ya doğru ilerlemeye başladı….

Cavalry  , by Hermen Anglada Camarasa

Hermen Anglada-Camarasa

Hermen Anglada-Camarasa (1872-1959),İspanyol ressam. Resimleri tam boyut görmek için resmin üzerine tıklayınız.

tekalifi milliye

Böyle Düşünen

Sakarya Savaşı öncesinde ordunun donanım eksiklğinin giderilmesi için ,7-8 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye (Milli Vergiler) emirlerini yayınlatır. Bu ulusça ekonomik ve milli seferberlik demektir. Her ev giyecek yardımında…

kum fırtınası

Ateşin Külü İle

Bir bedevi ,Abbasi halifesi Mehdi’nin  makamına geldi, elinde üzeri yazılı bir deri parçası  vardı. “Bu, müminlerin emirinin bana verdiği bir yazıdır. Hacib Rebi denen adam nerede ?” dedi. Hacib Rebi,…

voltaire

Voltaire

François Marie Arounet ,daha biline ismiyle Voltaire (1694-1178 ) ,Fransız Aydınlanmasının önde gelen kişilerinderdir. Bir şair ,oyun ,deneme , roman , ve öykü yazarı ,tarihçi ve düşünür olan Voltaire düşünce…

Halide Edip

Milletler Dostumuz

15 Mayıs 1919 Perşembe günü sabahı, İzmir’i işgale girişir. Yunan çıkarma birliklerinin içinde, her biri 200 kişiden oluşmak üzere İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan birlikleri de vardı. Rumlar, Yunan askerlerini…

Sayfa