Yazılar

mongols-

Benimde Allahım Var

Harzemşah Muhammet Cengiz Han’a ait büyük bir kervana el koyduğu gibi,450 kişiyi de katlettirmişti.Bu olayı öğrenmek isteyen Cengiz Han,İbni Kefreş adında bir elçi gönderdi ise de,bu da öldürüldü.Buna kızan Cengiz…

Bize Ölüm Var Mı

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa(1634-1683),Silistre ve Diyarbakır Beylerbeyliklerinde bulundu.1661-1666 yılları arasında Kaptanıderyalığa getirildi.Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa ile birlikte Lehistan seferine katıldı(1672).Kamaniçe Kalesi’nin fethinde büyük yararlılık gösterdi. II.Lehistan Seferi’ne katıldı,Taman Kalesi’ni aldı(1674).Fazıl…

mongol

Beni Öldürmezsen

Eski dostu Camuga, bozkır kavimlerinde alışılmış olan kavgalardan biri sonunda Cengiz’in düşmanı oldu.Camuga’nm kardeşi bir gece Cengiz’in adamlarından birisinin güttüğü at sürüsünü çaldı. İzlendi ve okla vurularak öldürüldü. Bu olay,…

mongols

Buna Kim İnanabilir?

Cengiz Han’ın ,Keraytlarla yaptığı savaşlar sırasında tutsak düşen Keraytlar arasında bulunan Kadak-Batur adında birisi Cengiz Han’ın huzuruna çıkarılır. Esir şöyle konuşur: “Vazifem, beni, efendim olan Ong-Han’ı savunmaya mecbur etmişti. Bu…

Orchids and Hummingbird,by martin johnson heade

Martin Johnson Heade

Martin Johnson Heade (11 Ağustos 1819 – 4 Eylül 1904) , Amerikalı ressam. Blue Morpho Butterfly, 1865 Rwsimleri tam boyut görmek için resmin üzerine tıklayınız.

ömer fahreddin paşa

Hainlerden Her Şey Umulur

Asıl adı Ömer olan Fahreddin paşa, 1868’de Ruscuk’ta doğdu. Babası Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü Mehmed Nahid Efendi, annesi Bali oğullarından Fatma Adile Hanım’dı. Soyadı kanunundan sonra “Türkkan” soyadını…

seyh samil

Dargo Mescidi’ndeki Ay

  Şeyh Şamil(1797/98-1871),Dağıstanlı mücahit,askeri ve dini önder ve bir halk kahramanıdır.Avar kökenli bir aile’nin oğluydu.Dağıstanda Ruslara karşı direnişin lideri Gazi Muhammed(Kazı Molla) yanında yetişti.Gazi Muhammed ve İmam Hamza’nın ölümü üzerine…

Tekerlekli Araba,1893

Emmanuel Vierin

Belçikalı empresyonist ressam (1869 – 1954). Marine met zeilboten,1890 Resimleri tam boyut görmek için resmin üzerine tıklayınız.

Anadolu-Selçuklu-el-dokuma-halı13.yy_6

Anadolu Selçuklu El Dokuması Halı Kataloğu

Resimleri tam boyut görmek için resimlerin üzerine tıklayınız. Kaynak:Gesim,Türk El Halıcılığı Projesi

Sayfa