Attila

Avrupa Hun İmparatoru’dur. 395 yılında doğdu. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kurucularından Muncuk’un oğludur. 434 yılında kardeşi Bleda ile birlikte İmparatorluğun başına geçti. Bir süre sonra kardeşinin ölümüyle Tuna kıyılarından Çin Seddi’ne kadaruzayan imparatorluğun tek hâkimi oldu. 750 bin kişilik ordusuyla Galya şehirlerini alt üst etti. Orleans’ı kuşattı. Kuzey İtalya’yı silindir gibi ezip geçti. Avrupa’yı titreten bir cihangir oldu. 453 yılında öldü.

Tıpkı Büyük İskender gibi bütün dünyaya hâkim olmak ihtirası ile dopdolu bulunan Attila, bu büyük emelini tamamen gerçekleştiremedi. Ancak tarihin tanıdığı en ünlü cihangirlerden biri oldu. Gençliğini barış için rehin olarak Roma’da geçirmiş, bu yüzden Roma kültürünün yanı sıra zaaflarını ve karakterlerini incelemişti. Latince’yi de ana dili gibi öğrenmişti. Hükümdar olduktan sonra Romalılar hakkındaki bütün bu bilgilerini en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı.

Attilâ önce Doğu Roma’yı hedef aldı. Bizans üzerine yürüdü. Kendisinden aman dileyen İmparatoru yıllık vergiye bağladı. Bir süre sonra vergisini ödemeyen imparatora, bunu pek pahalıya ödetti. Balkanlardan Mora’ya, oradan İstanbul kapılarına kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Bizanslılar vergiyi iki misline çıkartarak İstanbul’u kurtardılar. Fakat, bu arada Bizans İmparatoru III. Valentinianus, bir suikastçi göndererek Attilâ’yı öldürtmeye teşebbüs etti. Bu teşebbüs sonuçsuz kaldı. İmparator bu kez kendi emriyle suikastı hazırlayanın kafasını kestirip Attilâ’ya göndermekle, kendisini temize çıkarmaya kalkıştı. Bu arada III. Valentinianus’un hayatı boyunca evlenmemeye mahkum ettiği kız kardeşi Honoria,rahibe olarak kapatıldığı manastırdan Attilâ’ya bir nişan yüzüğü göndererek kendisiyle evlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Bütün Avrupa’ya dehşet saçan Attilâ, Bizans İmparatoru’na daha sert bir mesaj göndererek, nişanlısının kapatılmış bulunduğu manastırdan serbest bırakılmasını ve müstakbel eşine çeyiz olarak Batı Roma İmparatorluğu’nun yarısının verilmesini istedi. III. Valentinianus, Avrupa Hun İmparatoru’nun bu teklifi karşısında dehşete düştü. Bunun verdiği huzursuzluk bütün Bizans’ı kapladı. Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde bitip tükenmek bilmeyen korkulu günler ve aylar başladı.

Attilâ’nın bütün emeli Batı ile Doğu Roma İmparatorluklarının kendisine karşı birleşmelerini önlemekti. İki cephede birden savaşmak istemiyordu. Doğu Roma’yı bu huzursuzluğun içinde bıraktıktan sonra ani bir kararla Batı Roma’ya yürüdü. Bir hallaç pamuğu gibi attı, Batı Roma İmparatorluğu’nu. Roma’ya girmesinin gün meselesi halini aldığı bir sırada Papa III. Leon, bizzat Attilâ’nın karargâhına giderek Roma’yı girmemesi için ricada bulundu. Hattâ bunun için kendisine yalvardı. Papanın bu yalvarışı karşısında istilâyı durdurmayı kabul eden Attilâ, Romalıları çok ağır bir vergiye bağladı. Sekiz yıl içinde bütün Avrupa’da eşi görülmemiş ölçüde büyük bir istilâda bulunan Attilâ, korku ve dehşet ifade eden tek isim oluvermişti. Bu yüzden son derece âdil bir hükümdar olmasına rağmen bütün Avrupa kendisini barbar gözüyle gördü. Onun etrafına saçtığı büyük korku ve dehşetin psikolojik bir sonucu olmuştu bu yanlış teşhis…

Attilâ yalnız büyük bir istilâcı ve yaman bir komutan değil, mükemmel bir hükümdardı. Tarih onu, milletine medenî bir düzen veren ve dünyada posta teşkilatını kuran ilk kişi olarak tanır. Attilâ’nın ilk eşi ve baş kadını Arıkan idi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu İlek’in anası olan Arıkan’dan başka bir kaç kadın daha almıştı.

453 yılında Avrupa Hun İmparatorluğu’nun başkenti olan Etzelburg’da (Bugün Macaristan sınırları içinde bulunan Attila şehri) İldico adında genç bir kızla evlendi. Elli sekiz yaşında olmasına rağmen son derece dinç ve kuvvetli görünüyordu. Evlendiği gecesinin sabahında, bütün Avrupa’yı  titreten cihangir, yatağında ölü bulundu. Ağzından, burnundan boşanan kanlarla, bütün yatak kıpkırmızı olmuştu. Ölümünün şiddetli bir burun kanamasından mı, bir hastalıktan mı, yoksa bir suikast sonucu mu meydana geldiği kesinlikle anlaşılamadı. Cenazesi, ölümünün ertesi günü yapılan çok büyük bir törenle kaldırıldı. Cesedi altın bir tabuta konulmuştu. Bu tabut, sonra gümüş, sonra da demir bir mahfazanın içine yerleştirilmiş ve böylece toprağa verilmişti. Attilâ, ölümünden sonra, mezarının yerinin bilinmemesini istedi. Bunu, böyle vasiyet etmişti. Bu nedenle mezarını kazıp kendisini toprağa verenler okla vurulmak suretiyle hemen orada öldürüldü. Böylece büyük cihangirin son arzusu yerine getirilmiş oldu.Mezarının,Tuna ile Tisa arasındaki bölgenin doğusunda olduğu tahmin edilmektedir. Ne yazık ki bugün mezarının yeri dahi bilinmez…

 

Arama Kelimeleri:

atilla roma günleri,muncuklu amcık

Benzer Yazılar

atilla

Ağaç Tabakta

Manole Neogoe,”Bozkır’ın Üç Atlısı Atila-Cengiz Han-Timur” adlı kitabında Atilla’nın verdiği,Roma elçilik heyetininde bulunduğu bir ziyafeti şöyle anlatır: Yabancılara ve Kralın yakınlarına verilen ziyafetler sarayda tertipleniyor. Bu ziyafetlerden birisine Priscus’un da…

atilla

İmparatorluğunun Yarısıdır

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu.Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip,aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı: _”Kayser Valentinianus’a selam,Nişanlım ve kardeşin Honoria’yı hapsetmiş olduğunu haber aldım.Yoksa,onun…

Tanrı’nın Kılıcıyım

Attila(400-453),Batı Hun İmparatorluğu’nun en büyük hükümdarı(434-453)Mancuk’un oğlu. Atilla Truva kentini ele geçirdiği zaman kentin koruyucusu aziz Lupos,Attila’ya kim olduğunu sormuş ve “Ben Hunlar’ın Kağan’ı Attila’yım,Tanrı’nın kılıcıyım”cevabını alınca,”Yazık ki ben de…

Ahi Evran

İLEK

8 Responses to Attila

  1. […] Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi.İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi: _”Ben altını dostlarıma veririm,başkalarına vereceğim sadece demirdir”. Buna kızan Atilla bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir yandan da Marcianus’aşöyle haber gönderiyordu: _”Biz de demire çelikle cevap veririz”. « Fatih’ten 100 yıl sonra gemileri karan yürüten Türk Korsanı Turgut Reis […]

  2. […] İtalya üzerine yürüyen AttilaAkuileia,Patavium,Verona,Brixia,Mediolanum(Milona) gibikentleri ele geçirdi.Romanın Hunlar eline […]

  3. […] Attila (400-453), Batı Hun İmparatorluğu’nun en büyük hükümdarı (434-453) Mancuk’un oğlu. Atilla Truva kentini ele geçirdiği zaman kentin koruyucusu aziz Lupos, Attila’ya kim olduğunu sormuş ve […]

  4. […] bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı.Şaman İddar da devamlı dua okuyordu.Atilla, Şaman […]

  5. […] kaynaklarda Attila’nın cenaze merasimi şöyle […]

  6. […] yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap […]

  7. […] Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip,aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı: […]

  8. […] galip gelemediği tek savaş olarak bilinir.Hun tarihi ve Atilla hakkındaki bilgiler Attila  döneminde , Doğu Roma elçilik heyetinde Maximinos ile birlik bulunan ve Hun topraklarına […]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir