Gemilerin Arzulamadığı

firtinada gemi

 

Büyük Selçuklu  Sultan’ı Tuğrul Bey,Abbasi halifesi Kaim Bi-Emirillah’ın(1031-1075)  kızı Seyyide’yle evlenmeye talib ol­du.Veziri Amüd’ül Mülk’ü halifeye gönderdi.Halife bundan rahatsız oldu ve :«Daha önce böyle bir adet câri(geçerli) olma­mıştı» dedi. Ama bu işten kurtulmak istercesine çok miktarda eşya çeyiz talebinde bulundu. Mesela Tuğrul Bey’in ölen karısına ait Vasıt şehrin­deki bir çok ikta arazilerinin, üçyüz bin dinarın verilmesini ve Sultan Tuğ­rul Beyin Bağdat’ta sürekli ikamet etmesini, oradan bir gün dahi ayrıl­mamasını şart koştu. Bu şartların bir kısmı üzerinde ittifak edildi. Sul­tan Tuğrul Bey de kardeşi Davud’un kızı ve halifenin eşi Aslan Hatun ile halifeye 100.000 dinar, çok miktarda altın ve gümüş kaplar, cariyeler düğünde davetlilerin üzerine serpilmek amacıyla para ve mücevherler, 1.200 ta­ne cevahir, 700 parça cevher gönderdi. Mücevher parçalarından her biri bir ilâ üç miskal ağırlığındaydı. Sultan Tuğrul Bey, daha başka bir çok şeyler de gönderdi. Ancak şartların bazısına uyulmadığı gerekçesiyle halife, kızını vermeye yanaşmadı. Vezir Amidü’l-Mülk halifeye öfkelendi. Aralarında uzun tartışmalar devam etti. Halife kızını vermek istemediğinde Amidü’l-Mülk el-Kündürî’ye şu mısrayı okumuştu:

-«Kişi her arzuladığı şeyi ele geçiremez.»

Vezir Amidü’l-Mülk el-Kündürî de ona bir şairin şu mısrasıyla cevap verdi:

«Rüzgarlar gemilerin arzulamadığı istikametlerde eserler.» Onun bu cevabı karşısında halife susmuş ve başını önüne eğmişti.

Benzer Yazılar

iki atli

Benim Kanımla Oynadınız

Eski Türk geleniğinde beyaz giyinmek meydan okuma, tehdit etme, düşmandan korkmadığını ilan etme anlamlarını taşırdı.1061 yılında büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Abbasi halifelerinden El Kaim’in(1031-1075) kızı Seyyide’yle evlenmek istedi.Seyyide’yi istetmek…

kissavk

Harun-El Reşid’in Cevabı

Bizans İmparatoru Nikefor Fokas,Abbasilere yıllık vergisini ödemediği gibi,İmparatoriçe İren zamanında ödedikleri vergileri de 803 yılında Harun Reşid’e gönderdiği şöyle bir mektupla geri istedi: “Bizans imparatoru Nikaforos´tan Arapların hükümdarı Harun´a: İmdi,…

mehdi dönemi-dirhem

Dilini Satın Aldık

Bir gün adamın biri Abbasi halifesi Mehdi’nin(775-785) huzuruna gelmiş ve elindeki bir ayakkabıyı Mehdi’ye göstererek şöyle demişti: – “Bu, Rasûlullah (s.a.v.)´ın ayakkabısı dır. Bunu sana hediye et­tim.” deyince,Halife Mehdi: –…

Ateşin Külü İle

Bu Oyunu Oynamakla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir