Hakem Olayı

hakem olayı
Sıffin savaşından sonra Hz.Ali,müslüman kanı dökülmesin diye Muaviye ile hakemler aracılığı ile  anlaşmaya karar verdi.Ali’nin hakemi Basra kadısı Ebu Musa El Eş’ari,Muaviye’nin hakemi ise Amr İbnül As’dı.Gerek Ebu Musa ve gerekse Amr İbnül As Ali’yi ve hem de Muaviye’yi halifelikten azledeceklerine dair anlaşmışlardı.İlk önce kürsüye Ebu Musa el Eş’ari çıktı ve halka şöyle dedi:

-“İşte,bu yüzüğü parmağımdan nasıl çıkarıyorsam,hakemi bulunduğum Ali’yi de halifelikten öyle çıkarıyorum”.

Bunun ardından Amr İbnül As kürsüye çıkıp:

-“Ebu Musa’nın sözlerini işttiniz,dedi.Ali’yi halifelikten indirdi.Ben de hakemi bulunduğum Muaviye’yi halifelikte bırakıyorum.Şu yüzüğü parmağıma nasıl geçiriyorsam,halifeliğide öylece Muaviye’ye veriyorum”dedi.

Arama Kelimeleri:

hakem olayı

Benzer Yazılar

Baldan Da Ordusu Vardır

Hz.Ali’nin halifeliği döneminde(656-660) kendisini destekleyenler arasında,güvendiği kişilerden biri,Sıffin Savaşında şehit düşen Ammar bin Yasir,diğeri de Malik’ül Eşter Nehai idi. Kufe eşraflarından olan Eşter Nehai,Halife Hz.Osman(644-656) döneminin Kufe Vali’si Said bin…

Sahte Peygamber Museyleme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir