Yazılar

Hakem Olayı

Sıffin savaşından sonra Hz.Ali,müslüman kanı dökülmesin diye Muaviye ile hakemler aracılığı ile  anlaşmaya karar verdi.Ali’nin hakemi Basra kadısı Ebu Musa El Eş’ari,Muaviye’nin hakemi ise Amr İbnül As’dı.Gerek Ebu Musa ve…

Spartaküs

Roma’da Cumhuriyet döneminde Spartaküs adında Trakyalı bir köle isyan etmişti(M.Ö.73-71).Spartaküs’ün isyanı uzun yılar sürmüş ve bu isyanı bastırmak için,pek çok Roma genarali bu uğurda can vermişti.

Bize İlim Değil Savaş Lazım

1219 Yılında Moğollar Buhara’yı aldılar.Cengiz Han at üstünde olduğu halde Ulu Cami’ye girdi.Camide bulunan müslümanlara ağır hakeretlerde bulundu.Bir kısmını da öldürdü.O sırada esir alınan bir Türkmen kızı,Cengiz Han’ın huzuruna getirildi.Cengiz…

Cengiz Hanın Son Sözleri

Reşidüdin’e göre Cengiz Han,1227 yılının Ağustos ayında gözlerini dünyaya yummuştur.Son sözleri şu oldu:”Eh,artık büyük rüya bitti ve bana da yol göründü.Her günün gecesi vardır ve bir ışık sönecektir. Taht üzerinde…

Çiçi Yabgu(kağan)

Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.Ö.58-31) ve bazı beyler Çin idaresi altına girmek istemişti.Bunun üzerine, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerle bir kurultay…

Selçuklu Tuğraları

Tuğra sultanların imza yerine kullandıkları özel düzenlenmiş mühürlerdir.Selçuklu ve Harezmşah tuğralarında,ok ve yay sembollerinin yanı sıra sultanı tanımlayan,ibareler yer alırdı. -Tuğrul Bey’in tuğrasında:”i’timadi ala’llah”(Allah’a güvenirim) -Alp Arslan’ın tuğrasında:”yensuru’allah” (Allah yardım…

26 Ağustos 1071-Malazgirt Savaşı

Selçuklu Sultanı Alp Arslan,26 Ağustos 1071 Cuma günü,yanında komutanları,Sanduk Bey,Trankoğlu,Bekçioğlu Afşin Bey,Uvakoğlu Çavlı Bey,Porsuk Bey,Artuk Bey,Tutak,Yakuti(Alparslan’ın kardeşi),Gevherayin,Atsız,Arslantaş,Danişment Ahmed,Dilmaçoğlu Mehmed,Aksungur,Mengücük,Abdülmalikoğlu Muhammed ve Bozan Bey olduğu halde Malazgirt ovasındaydı.Sultan Alp Arslan 60.000…

Sayfa