Hz. Ömer’in Şam bölgesini fethi yıllarında Iyaz b. Ganem kumandasındaki askerler Şam’a girince kadınlar...
7.Nisan.1039’da Çağrı Bey’in Ulya-âbâd’ta Gazneli ordusuyla savaşmasını,savaş sırasında Gazneli Mesud’un yanında bulunan Beyhakî şöyle...
Ludwig Deutsch (1855–1935 ) , Avusturyalı oryantalist ressam.Viyana duğumlu  Ludwig Deutsch  Viyana Güzel Sanatlar...
“Matematik her ne kadar tutarlı bir bilim dalı olarak görülse de henüz 5 rakamı...
Haçlı ordusu Niğbolu‘da,Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı(25 Eylül 1396).Esirler arasında Fransız,Kont de Never(Korkusuz...
H.C.Armstrong , 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taaruzu , Bozkurt adlı kitabında şöyle...
23 Ağustos 1921-13 Eylül 1921 tarihleri arasında 22 gün 22 gece devam eden,Mustafa Kemal‘in...
Şeyh Bedreddin(1358/65-1416/18) tarihinde bugün Yunanistan sınırları içinde yeralan Simavna kasabasında dünyaya gelir. Babası, Simavna...
Sezar’a(M.Ö.100-M.Ö.44) M.Ö.44’te Senato içinde bir süikast hazırlanıp,23 yerinden hançerlernerek,feci şekilde öldürüldü.Bu sıralar 57 yaşında...
Şeyh Şamil Dağistanlılara  seslendiği bir mektubunda: “Dağlılarım! Bu çıplak, bu yabanıl dağları sevin. Size...
x