Ağaç Tabakta

3 dk okuma süresi

atilla
Manole Neogoe,”Bozkır’ın Üç Atlısı Atila-Cengiz Han-Timur” adlı kitabında Atilla’nın verdiği,Roma elçilik heyetininde bulunduğu bir ziyafeti şöyle anlatır:
Yabancılara ve Kralın yakınlarına verilen ziyafetler sarayda tertipleniyor. Bu ziyafetlerden birisine Priscus’un da dahil bulunduğu elçi heyeti de davet edildi. Ziyafet öğleden sonra saat üç sıralarında başladı. Sofraya oturulmadan evvel Atila’nm önünde saygı duruşu yapıldı. İçki dağıtıcılar, sofraya oturulmadan evvel, şerefe içilmek için,kupaları dağıttılar. Misafirler, kupalardaki şaraptan tattıktan sonra, duvarlar boyunca iki sıra halinde dizilmiş olan iskemlelere oturdular. Orta yerde bir sedir üstünde Atila oturdu. Kral bunu Romalılar’dan öğrenmişti. Bu sedirin arkasında, Romalılar’ın ve Yunanlılar’ın düğünlerde kullandıkları şekilde, ince tüller ve halılarla örtülü başka bir sedir vardı. Atila’nm sağındaki masalara önemli davetliler oturtuluyordu. Solundaki masalar bir derece küçük olan misafirlere ayrılıyordu. Roma misafirleri ikinci sıraya oturdular. Bunların önünde Hun ileri gelenlerinden Berikus oturtuldu. Kral tahtının sağındaki sedire Onegessius(Atilla’nın amcası) ile Atila’nm iki oğlu oturdu. Atila’nm en büyük oğlu babasının sedirinde fakat babasının biraz aşağısında oturuyor ve babasına saygı işareti olarak gözlerini yere dikiyordu.
Bütün davetliler yerlerine oturduktan sonra Atila’nm şarap dağıtıcısı içeri girerek Atila’ya bir kupa şarap sundu. Atila kupasını yanında bulunanların şerefine kaldırdı. O da ayağa kalkarak kupasını tamamıyla boşaltmcaya kadar içti. Kupayı boşaltmadan oturmak ve onu içkiyi sunana vermek yasaktır. Atila oturduktan sonra karşısındakiler kupalarını aynı şekilde O’nun şerefine kaldırdılar ve şaraplarını bitinceye kadar içtiler. Her misafir için bir içki dağıtıcı vardı. Atila’nın dağıtıcısı çıkınca ötekiler sıra ile giriyorlardı. Atila, sıra ile, herkesin sağlığı için kupasını kaldırdıktan sonra, iskemle sırasına göre bizim sağlığımız için de kupasını kaldırdı. Herkesin sağlığına kupa kaldırıldıktan sonra içki dağıtıcılar çekildiler. Bundan sonra yemek masaları kuruldu ve bir sıra yemek getirildi. Bunun üzerine birer kupa şarap daha içildikten sonra diğer yemekler getirildi. Yemekler durmadan yeniliyor ve herkes canı istediği kadar alıp yiyordu. Ama içki oldukça yorucu bir âdete bağlı idi. Her kupa ayakta ve belli bir disipline bağlı olarak ve sistemli bir biçimde Atila’nm sağlığına içiliyordu. Yemek ve içki akşama ve ışıklar yakılmcaya kadar devam etti. O anda Atila’nm kahramanlıklarını manzum şekilde ve makamla öven İskit ozanları ortaya çıktılar. Priscus, “O zaman bütün davetliler gözlerini onlara çevirdiler. Bunlardan bazıları yırlayanlara uyarak neşeleniyor, bazıları savaş hatıralarıyla karanlıklara dalıyor ve bazıları da ihtiyarlık sebebiyle vücutları zayıflamış gözyaşı döküyordu.” diyor.
Ozanların övgüleri, yırcılarm yırları sona erdikten sonra Moritanialı hokkabaz (soytarı) Zerkon, hünerlerini göstermeye başladı.Bütün davetlilere, ister “barbar”, ister Romalı olsunlar hepsine gümüş tabaklar içinde seçkin yemekler verildi. Atila’nm kendisi ağaç tabakta ıskara yapılmış etten başka birşey yemedi. Keza davetlilere altın ve gümüş kupalardan içki sunulurken Atila ağaç kupadan içti. Bunu gözleriyle görmüş olan bir şahit yazmamış olsaydı, yüzlerce yıl sonra, Makedonya Kralı Lysimah’ı aynı şekilde ağırlamış olan Dakya (Daçya) kralı Dromiketes’in bu hareketini halk efsaneleri arasında uydurulmuş bir hayal ürünü sanırdık.
Soytarı Zerkon, ziyafet sırasında çeşitli maskaralıklarıy-la bütün davetlileri güldürmekten perişan ederken Atila’nm “yüzü hiç değişmedi; ne sözlerin, ne gülüşlerin tesiri altında kalmadı, kılını bile kıpırdatmadı.”Priscus, O’nun her şeyde çok ölçülü olduğunu yazıyor: “Elbiseleri çok sade idi. Onların temizliğine titizlik gösteriyor. O’nun ne kılıcı, ne ayakkabıları ve çizmeleri ve kundura tasmaları diğer barbarlarınkinden farklı değildi. Atlarının dizginleri diğer İskitlerinki gibi ne altın ne gümüş ve ne diğer kıymetli mücevheratla süslü değildi.”

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x