Aralarına Deniz Girmişti

2 dk okuma süresi

H.C.Armstrong , 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taaruzu , Bozkurt adlı kitabında şöyle anlatır.

“26 Ağustos sabahı saat dörtte , Türkler Afyon’a ve Yunan mevzilerinin anahtarı konumundaki Dumlupınar’a saldırdılar.Akşam olduğunda ,Yunan ordusunu yarıya bölerek ve gerideki güçleriyle irtibatını keserek , büyük bir şiddetle düşmanı yarıp geçmişlerdi bile.

Yunan ordusu bozulmuştu.Subayların her biri kendi canının derdine düşmüş , canını kurtarmaya bakıyoryordu.Yiyeceğe ve cephaneye aç , hoşnutsuz ,evini özlemiş,gönülsüz savaşan Yunan askerleri ellerinden geldiği kadar hızl İzmir’e ve denize doğru kaçmaya başladı.Tümenler yok olmuş ,alaylar bölünmüş ve tüm ordu düzensiz bir sürüye dönüşmüştü.Türk süvarilerinin sürekli saldırılarıyla engelenen bu geri çekiliş , tam bir bozgun ve korkunç bir kabus haline gelmişti.

Disiplinsiz silahlı yığınlar ,yaylanın kayalık ovalarını aşarak ,peşlerinde siperler ve dikenli teller ,tüfekler, cephane ,ünüformalar,toplar ,mühümmat ve teçhizat , çadırlar – ve heryerde gözleri gökyüzüne dikilmiş fantastik görünümlü ölü bedenler – bırakarak kaçtılar.Sinekler , akbabalar ve sokak köpekleri , ölüleri bulmuşlardı bile. Yakıcı güneşin altında , büyük toz bulutları içinde ilerleyen askerlerin üzerinde , onları izleyen süvarilerin üzerinde , ölü bedenlerin üzerinde – hareket eden ya da duran her şeyin üzerinde- kırmızı bir toz kümesi birikiyor , boğazları yakıyordu.
Bozguna uğramış silahlı sürü , yerli Hırıstiyanlarla birlik olmuş , kimi zaman geri çekilşi ört bas etmek, daha çok da kayıtsız bir öç alma duygusu  ve yabanıl , yıkıcı bir nefretin etkisiyle , önlerine çıkan bütün Türkleri yaşlı , kadın , çocuk demeden öldürüyor , köyleri yakıyordu.

Türk birlikleri onlarla teması katbetti.Kimi Yunan birlikleri birleşip döndükleri ve şiddetli hücuma geçtikleri için Türkler daha ihtiyatlı ilerlemek zorunda kalıyorlardı.Onlara tek yaklaşabilen kuvvet , süvarilerdi.Kah asker süvarilerinin arasına dalarak , kah yığının çevresini kuşatıp onu önüne katıp sürerek , hiç tutsak almadan , bütün o katliamların  ve yakıp yıkmaların öcünü almak üzere , düşmanı acımasızca öldürüyorlardı.Süvarileri durduran tek etken , atlarıyla kendilerinin kan ter içinde bitkin düşmesi sonucu mola verip dinlenmek zorunda kalmaları oluyordu.

On gün içinde Yunanlılar denize doğru üç yüz kilometrelik yolu aşarak gemilerine binip gittiler. Ve Türkler muzefferane , kıyıya ulaştılar.Fakat düşmanla aralarına deniz girmişti.
Anadolu düşmandan temizlenmişti.Bu bir mucizeydi …”

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x