Beni Öldürmezsen

4 dk okuma süresi

mongol

Eski dostu Camuga, bozkır kavimlerinde alışılmış olan kavgalardan biri sonunda Cengiz’in düşmanı oldu.Camuga’nm kardeşi bir gece Cengiz’in adamlarından birisinin güttüğü at sürüsünü çaldı. İzlendi ve okla vurularak öldürüldü.
Bu olay, Camuga’nın bazı arkadaşlarıyla birlikte eski arkadaşı Cengiz’e karşı ayaklanmasına yol açtı. Aralarında meydana gelen çarpışmada Cengiz yenildi ve Onon sahillerine doğru çekildi. Camuga O’nu kovalamadı, ama O’na bağlı ve sadık olan yetmiş asil adamını diri diri suda kaynattı. Camuga’nın bu vahşice işkencesi o zamana kadar Camuga taraftarı olan Moğol asillerini şiddetli hiddet ve heyecana getirdi, hepsinin Cengiz tarafına geçmesine sebep oldu.Cengiz Han zaman kazanarak savaş hazırlığı yaparak harekete geçti.
Cengiz Han, Moğolistan üzerindeki hâkimiyetini sağlamlaştırmak için, o zamana kadar Naymanlar ve Keraytlar ile müttefik olan son Moğol kabilelerinin direnişlerini de kırdı. Tayang’m kardeşi Buyruk’a Nayman Krallığı’ndan kalmış olan kısmı da kendisine bağlı kıldı.

Cengiz Han öncelikle Merkit şeflerinden biri olan Toktao’yu takip ve mağlup etti ise de, bu, Tayang’m oğlu Küçülük ile birlikte, Buyruk’un yanına kaçmayı başarmıştı.
Cengiz Han, 1205 yılında Tokato’yu takip ederek Altay Dağları’nı aştı. İrtiş Nehri’nin kaynağı yanında yapılan savaşta Tokato öldürüldü. Naymanlar’dan ve Merkitler’den sağ kalanların büyük çoğunluğu İrtiş suyunda boğuldu. Canlarını kurtarabilenler Karakitay Krallığı’na sığındılar. Kuzey Moğolistan Merkitleri’nden bir kısmı dağıldı; bir kısmını kılıçtan geçirildi; sağ kalanlar Cengiz Han’ın hâkimiyetini kabul ettiler. Bu suretle, gençliğinde küçümsenerek hakarete uğrayan Cengiz Han Merkitler’den intikamını almış oldu.
Bu sefer Camuga da yakalandı. Yemek sırasında beş arkadaşı tarafından yakalanan Camuga bağlanarak Cengiz Han’a götürüldü. Han, şeflerini teslim etmek suretiyle O’na ihanet eden beş arkadaşını öldürttü ve Camuga’yı eski arkadaşlık hatırı için affetti. Moğollar’m gizli tarihine göre, Camuga, Han’a şunları söyledi: “Kan kardeşi olduğumuz günlerde yemeklerimizi birlikte hazırlıyor, birlikte yiyor ve birbirimize unutamayacağımız şeyler anlatıyorduk. Sonra bize katılan insanlar bizi birbirimize düşman yaptılar. Bunu hatırlayarak yüzüm kızarıyor ve sana dosdoğru bakacak cesaretim kalmıyor, sevgili kardeşim. Bana tekrar arkadaşın olma fırsatını veriyorsun, ama böyle bir şeyin bir daha olamayacağmı hissediyorum. Şimdi sen bu kadar kabileleri kendi bayrağın altına topladıktan sonra ikimizin arasında arkadaşlık olması söz konusu değildir. Beni öldürmezsen, daima senin elbisende yaşayan bir bit, boğazında bulunan bir kılçık olacağım. Benim yüzümden hiçbir zaman huzur içinde uyuyamayacaksm. Senin annen çok akıllı bir kadındır. Sen kendin bir kahramansın. Kardeşlerinin üstün vasıfları var. Arkadaşların birer kahramandır. Yüksek subayların senin için talim görmüş atın gibidir. Ben, çocukluğumdan beri ne ana ve ne baba gördüm, ne de kardeş. Arkadaşlarım bana sadakat göstermediler. Sen, benim kan kardeşimsin, beni her sahada geçtin. Şimdi, kan kardeşimin kalbinin huzur içinde çarpması için, ben derhal ölmeliyim. Ama, kanım dökülmeden ölmeliyim. Böylece benim ruhum, ölümümden sonra, seni ve torunlarını koruyacaktır.” Bu sözler, ince gurur ve yüksek ağırbaşlılık sayfalarından birisi karşısında bulunduğumuzu gösteriyor. Kahraman, bu sözleriyle ancak değerler derecesinin ilk sırasında veya en kötü halde iyilerle eşit olmak istediğini anlatıyor. O, ölüm istiyor, fakat Moğol inançlarına göre, kendisine sabık düşmanının koruyucusu olma imkânını verecek ölümü tercih ediyor. Ruhu kanının içinde bulunduğundan, öyle ölmek istiyor ki akacak kanı ile beraber ruhu dağılıp gitmesin. Camuga ezilerek öldürüldü, toprağa büyük dikkatle gömüldü. Camuga’nın epik ölüm hikâyesi budur; bu, gizli Moğol tarihinde korunmaktadır. Arap tarihçisine göre, Camuga’nın ölümü uzun bir işkence cezası olmuştur. Cengiz Han, Camuga’ya nasıl bir ceza verilmesini istediğini sorduğu zaman, Camuga, hiç çekinmeden cesaretle şu cevabı verdi:”Ben galip olup seni elime geçirmiş olsaydım, sana şu cezanın verilmesini isterdim: Ölünceye kadar vücudunu yavaş yavaş parçalardım.”
Camuga’nın ortadan kalkmasıyla Cengiz Han Moğolistan’ın sahip ve hâkimi oluyordu.
Kaynak:Manole Neogoe, Bozkır’ın Üç Atlısı, Atila-Cengiz Han-Timur

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x