Benim Elim Senin Elindir

1 dk okuma süresi


Muâviye b. Yezid’in (64/644) yılında vefatı ile büyük bir sarsıntı geçiren Emevi Devletinin yeniden kurulması ve yapılanmasında önemli işler başarmış bulunan Haccâc, devletin komutan ve valileri arasında seçkin bir mevkiin sahibidir. Abdülmelik b. Mervan’ı (685-705) tarihin tanıdığı kudretli Abdülmelik yapan Haccâc b. Yusuf es Sakafîdir.
Gençliğinde Kur’an muallimi(öğretmeni) olarak çalıştığını anlatan rivayetler vardır . Haccâc(661-714) askerlik görevine,Halife Abdülmelik’in veziri ve danışmanı durumunda bulunan Revh b. Zinba’ın (85/704) muhafız bölüğünde bir nefer olarak başlamıştır. Abdülmelik’in, Amr b. Said el-Eşdak’ı (69/688) hile ile öldürtmesi hoş karşılanmamış ve orduda emirlerin ağırdan alınması şeklinde bir boykot hareketi gelişmiştir. Abdülmelik bu duruma çare bulacak ve orduya canlılık getirecek dirayetli, bîr komutan bulmak için Revir ile müşavere etmiş, Haccâc tavsiye edilmiştir. Böylece Haccâc, bir emirle neferlikten komutanlığa yükselen bir şahsiyet olmuştur.
Haccâc yayınladığı tek maddelik talimatnamede emirlere titizlikle uyulmasını, ihmali görülenlerin evlerinin yakılacağım ilan etmiş ve ilk olarak ihmalkâr davranan muhafız birliğinin çadırlarını ateşe vermiş, bir gün evvelki arkadaşlarını kırbaçlatmıştır. Revh tarafından yapılan şikayet üzerine Abdülmelik onu sorguya çekmiş ve şu cevabı almıştır: “O çadırları yakan ben değilim, sensin. Çünkü benim elim senin elindir. Ey Emir, sen , yanan çadırları tazmin( zararı karşılama) edebilir, bir köle yerine iki köle verebilirsin. Ama bilesinki artık orduda disiplin sağlanacak, itaatsizlik olmayacaktır”

Kaynak:Doç.Dr: Ahmet Lütfi KAZANCI

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x