Genel

Böyle Düşünen

tekalifi milliye
Sakarya Savaşı öncesinde ordunun donanım eksiklğinin giderilmesi için ,7-8 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye (Milli Vergiler) emirlerini yayınlatır.
Bu ulusça ekonomik ve milli seferberlik demektir. Her ev giyecek yardımında bulunacak, tüccar ordunun donanımına yardım edecektir. Dört tekerlekli yaylı araba, at arabası, öküz arabası, kağnı bütün donatımı ile yüz deyirmi oranında devlet hizmetine verilecektir.
Türk halkı Mustafa Kemalin bu emirlerine büyük ilgi göstermiştir.Zamanın gazeteleri çeşitli kaza ve kasabaların yaptıkları yardımların listesini sürekli olarak yayınlamıştır. Bu listeler incelendiğinde Türk Halkının fedakarlığı açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bir köyde aynı zamanda muhtar olan ağa düğür lerde kullanılan arabasını vermek istememiş, tartışma çıkmış, köy imamına durum sorulmuş, o da “Bu araba ile köyün evlenme ve sünnet düğünleri yapılıyor bayramlarda meydana çıkıyorlar. Bugünler düğün, dernek günleri değildir. Memleket istilasının kavgası yapılıyor. Siz arabayı orduya verin, vatan kurtulsun, gönüller şen olsun. Düğün dernek yaya da yapılır. Arabanın daha iyisi de yapılır “demişti.
Durum Tekâlif-i Milliye Başkanı olan Konya’da bulunan miralay (albay) Kâzım Dirik’e iletilmiş. O da “Böyle düşünen din adamlarımızdan Allah bu vatanı mahrum etmesin. îmam efendinin iki ellerinden öperim. Kafası gibi cevabı da doğru yoldadır” demiş ve bunu dilekçenin altına yazmıştı.
Kaynak:Prof. Dr. Yücel Özkaya,ULUSAL BAĞIMSIZLIK SAVAŞINDA ANADOLUNUN VE KAMU OYUNUN DURUMU

Benzer Yazılar