çelebi mehmed
Şeyh Bedreddin(1358/65-1416/18) tarihinde bugün Yunanistan sınırları içinde yeralan Simavna kasabasında dünyaya gelir. Babası, Simavna...
Padişahlığı çok sıkıntılı geçen Çelebi Mehmet(1413-1421),sekiz yıllık bir saltanatın ardından,1421 yılında genç yaşta hayatını...
Çelebi Mehmed’in saltanatının ilk yıllarında,Karamanoğlu II.Mehmet gene isyan etmişti.1415 yılında Konya Ovasında yapılan savaş...
1402 yılında yapılan Ankara Savaşında yedek kuvvetlere komuta eden Çelebi Mehmed,savaş kaybedilince yanında bin...
x