H.C.armstrong
H.C.Armstrong , 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taaruzu , Bozkurt adlı kitabında şöyle...
H.C.armstrong ” Bozkurt” isimli kitabını Mustafa Kemal hakkında şöyle bir değerlendirmeyle sonlandırır. <<Her şeyden...
x