HZ.Ömer
Hz. Ömer’in Şam bölgesini fethi yıllarında Iyaz b. Ganem kumandasındaki askerler Şam’a girince kadınlar...
Hz.Muhammed(s.a.v)’in:”Ben adalet şehriyim,Ömer’de kapısıdır” dediği,Hz.Ömer,Dört Halife Dönemi’nin ikinci halifesi olarak,634-644 yılları arasında halifelik yaptı....
Kufe Valisi Sad b. Ebi Vakkas’ın Küfe’de bir köşk yaptırıp, büyük bir kapı taktırdığını...
Halife Hz.Ömer, Ziyad b. Ebu Sufyan’ı Irak valiliğinden azledince, vali: — “Ya Emire’l-müminin, beni...
  Hz.Ömer,Umeyre bin Saad’ı Humus’a vali olarak göndermişti.Aradan bir yıl geçtikten sonra vali Hz.Ömer’i...
Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman...
Haccac bin Yusuf(661-714),zalimliğiyle tanınan Emevi komutan ve devlet adamı.Adını,Halife Abdülmelik(685-705) tarafından görevlendirildiği Abdullah bin...
Hz.Ömer dönemine kadar,fetihlerde ele geçirilen arazi,gaziler arasında taksim ediliyordu.Bu uygulamayı bir süre devam ettiren...
Haşimoğulları, hilafetinin ilk altı yıllık döneminde başta Hz. Ali olmak üzere Hz. Ebû Bekir...
HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLMESİ: Hz. Peygamber kendisinden sonra idareyi ele alacak kişiyi belirlemediği...
x