yıldırım bayezid
Haçlı ordusu Niğbolu‘da,Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı(25 Eylül 1396).Esirler arasında Fransız,Kont de Never(Korkusuz...
28.Temmuz.1402 yılında Osmanlılar’la Timurlu’lar arasında yapılan Ankara savaşından önce,Yıldırım Beyazıt ile Emir Timur arasında...
Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid,Ankara Savaşı’ndan(1402) önce Timurleng’e cevaben yazdığı mektubunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun Selçuklu...
Timur,Ankara savaşından önce Yıldırım Bayezid’ın gönderdiği üçüncü mektuba cevaben şunları yazmıştı: Timur’un dördüncü mektubu....
On üçüncü asırda, Konya ve havâlisine hâkim olup, 1487 senesine kadar devam eden büyük...
Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul‘u ikinci defa kuşatınca,endişeye kapılan Avrupa devletleri, Papa IX.Bonifatius’un da...
1402 yılının başlarında, bir zamanların görkemli Bizans İmparatorluğu’nun üç aşamalı surları Osmanlı Türkleri tarafından...
Osmanlı’ların Balkanlar’da ilerleyişini durdurmak için,bir araya gelen Balkan ülkeleri,Hristiyan ittifakı kurarak,Osmanlı’lara karşı güç toplamaya...
Haçlılar büyük kuvvetlerle Niğbolu Kalesine saldırmışlardı(1396).Kale komutanı Doğan Bey,kaleyi kahramanca savunmuş fakat yardım gelmediği...
x