İstanbul’un Kuruluşu

1 dk okuma süresi

İstanbul’un ilk yerleşimi olan ” Bizans ” kenti M.Ö.660 civarında Megeral’ı göçmenler tarafından kurulmuş,adını Trak kökenli koloni kurucusu Oikist Byzas’dan almıştı.Bizans kenti M.S.73’te Roma İmparattoru Vespasianus trafından Trakya eyeletine katılmış,M.S.193’te ise Septimus Severus’un buyruğuyla yağmalanmış ,surları yıkılmış,önemsiz bir köy durumuna düşmüştü.Büyük Constantinus,Licinius’u yendikten sonra yeni bir başkent aramaya başladı.Başkent Roma’nın yeri,özellikle stratejik açıdan genişleyen imparatorluk için yetersiz kalıyordu.Constantinus.I, askeri ve ticari açıdan en uygun yer olarak Bizans kentini seçti.Önemli ticaret ve ulaşım yollarınınkesiştiği bir yerde olan Bizans ,imparatorluğun düşmanlarına karşı da savunulması kolay bir konumdaydı.

Kentte ,yapım çalışmaları M.S.374’te başladı.Burada yerleşimi özendirmek için ,saray yapacak soylulara Anadolu’da toprak verileceği ilan edildi.Büyük bir senato binasıyla imparatorluk sarayı yapıldı.Marmara’dan Hliç’e kadar uzanan kıyı surlarla çevrildi.Kent ,hem Hırıstiyan kiliseleriyle,hem de çok tanrılı dinlerin heykelleriyle süslendi.Yeni başkent 11 Mayıs 330 yılında kutasandıktan sonra büyük törenlerle açıldı.Eski Bizans kentinin dört katı büyüklüğüne ulaşan kentin 4.yy’daki nüfusu yaklaşık 200.000 kişiydi.Kent ,Roma’daki belediye örgütüne göre düzenlenmiş,ikisi surların dışında kalan on dört bölgeye ayrılmıştı.

Yeni başkente Roma Nova(Yeni Roma)adı verildi.Büyük Constantinus’un ölümünden sonra da onun anısına Constantinopolis olarak anıldı.Contantinopolis’in kuruluşu Roma kentinin siyasi önemini azalttı.Constantinopolis’in ikinci başkent yapılması Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünüşünü hızlandıran etmenlerden biri oldu.
Kaynak:Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi,Constantinopolis’in (İstanbul) Kuruluşu,say.1494

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x