İlim Yok Muydu?

Bunlar Ahdimi Bozdu

Suyu Döken Benim

Harun-El Reşid’in Bizans İmparatoru Nikefor Fokas’a Cevabı

Borç ile Borcun Ödenmeyeceğine

Gemilerin Arzulamadığı

Ateşin Külü İle

Ismarladığın Öküzü Getirdim

İkincisinde İtiraf