Abbasi Tarihi
Abbasi halifelerinden Mehdi(775-786),bir gün avlanırken yolda yanındakilerden ayrılmıştı.Çölde bir bedeviyle karşılaştı ona: -“Ahbab,çok acıktım,bana...
Abbasi halifesi Musa-El Hadi, hicri 170/m.786 senesinde vefat etti. Cenaze namazını kardeşi Harun kıldırdı....
Bir gün adamın biri Abbasi halifesi Mehdi’nin(775-785) huzuruna gelmiş ve elindeki bir ayakkabıyı Mehdi’ye...
  1217 yılında Harezmşah Sultanı Alaaddin Muhammed b. Tekiş, büyük bir orduyla Hemedan´dan Bağdat´a...
Abbasi halifelerinden Mutasım,Çavgan oynamayı iyi bilirdi.Bir gün genarellerinden Türk olan Afşin(Haydar bin Kavus) ile...
  İbn’ül Cevzî´nin naklettiğine göre Cafer b.Yahya-Bermeki’nin Fetine adında güzel şarkı söyleyen bir cariyesi...
Bermekiler,Abbasi Halifeliğinin İran kökenli ailesi(754-803).Bağdat’ın doğusunda görkemli saraylarda yaşıyorlardı,inanılmaz servet sahibiydiler.Son derece eli açık...
  İmamı Azam Ebu Hanife’nin öğrencilerinden Ebu Yusuf  Yakup b.İbrahim’i,Abbasi halifesi Hadi(785-786) baş kadılığa...
  Bir defasında Yahudi bir müneccim Halife Harun Reşid´in yanına gitmiş ve Harun Reşid´e,...
Behlül Dâna’nın sürekli nasihatlerinden rahatsız olan Bağdat halkı,Harun Reşid’e gidip: -“Halifemiz,bizim yaptıklarımızın ona ne...
x