Emevi Tarihi
Muâviye b. Yezid’in (64/644) yılında vefatı ile büyük bir sarsıntı geçiren Emevi Devletinin yeniden...
  Emeviler’in ilk halifesi Muaviye,676 yılında kendisinden sonra halife olması için oğlu Yezit’i veliaht...
Bir gün Emevi halifesi Abdülmelik, Haccâc b. Yusuf es-Sekafi’ye bir mektup gönderildi. Mektupta: “Ey...
Kuzey Afrika fatihi Ukbe bin Nafi(630-683),Emevi’lerin ünlü komutanlarından biriydi.670 yılında Tunus’u fethetti.İfrakiye Emirliği’ne getirildi.Fetihlerine...
İbn Cevzi’nin(1114-1202) naklettiğine göre Muavi­ye, bir gün sofrada iken Beni Özre kabilesinden bir genç...
Muaviye(661-680)korktuğu ve etki sahibi kişilere çok hürmetli davranırdı.Sıffin savaşında kendisine karşı H.z Ali’yi destekleyen...
Emeviler Pirene dağarını aşıp Galya’ya girdiklerinde Şarl Martel şöyle diyordu: -“Bırakınız ilerlesinler,şimdi cüretlerinin son...
Haccâc b. Yusuf es Sakafî(661-714), Emevi komutanlarının en önemlilerindendir. Taifte doğmuştur,Tâif’in yerli halkı olan...
  Emevi halifesi Muaviye’nin(661-680) yanına gelen Basra’lı biri yarım kalan evini inşa etmek için...
Haccac bin Yusuf(661-714),zalimliğiyle tanınan Emevi komutan ve devlet adamı.Adını,Halife Abdülmelik(685-705) tarafından görevlendirildiği Abdullah bin...
x