Göktürk Tarihi
Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan(581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta: -“Gökte nasıl...
Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad,576 yılında Göktürk ülkesine gelen...
“Siz çevreye korku vermek için on dille konuşan Romalılar değil misiniz?” İşte bu söz...
Göktürk Hakanı Bilge Kağan(716-734),Çin İmparatorluğunda olduğu gibi kendi ülkesinde de şehirleri surla çevirmek,kaleler yapmak...
Göktürk İmparatorluğu hükümdârı. Göktürk İmparatorluğu’nun (552-745) kurucusu olan Bumin Kağan’ın kardeşidir. Bumin Kağan (552-553),...
Yüce Türk milleti bütün tarihi boyunca nice adsız kahramanlar yetiştirmiştir. Halâ da vatan ve...
  Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde binlerce kahramana rastlamak mümkündür. Ancak bunlardan Bumın Kagan’ı...
Köktürkler yahut yaygın kullanımla Göktürkler, Büyük Hun imparatorluğundan sonra, Asya’da kurulan ikinci büyük Türk...
Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan ölünce(553),yerine kardeşi İstemi Kağan(553-576),Göktürk Hakanı oldu.İstemi Kağan,569 yılında Bizans...
Kutluk Kağan’ın büyük oğlu. 684 yılında doğdu. Babası Kutluk Kağan öldüğü zaman kardeşi Kültigin...
x