Hun Tarihi
Attila Roma üzerine yürümek istiyordu.Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü...
Attila(400-453),Batı Hun İmparatorluğu’nun en büyük hükümdarı(434-453)Mancuk’un oğlu. Atilla Truva kentini ele geçirdiği zaman kentin...
Avrupa Hun İmparatoru’dur. 395 yılında doğdu. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kurucularından Muncuk’un oğludur. 434 yılında...
Batı Hun deveti hükümdarı Balembar zamanında Hunlar,Panno ve Trakyayı istila ederek,Bizans ileAvrupa’yı dehşet içinde...
Tarihçi Jordanes,Atilla’nın ölümü üzerine Doğu Roma İmparatoru Marcianus’un rüyasını Priskos’a dayanarak şöyle nakleder: -”...
Atiila’nın ölümünden sonra yerine oğlu İlek hükümdar olmuştu(453).Ancak Atilla’nın ölümünü fırsat bilen Gebit kralı...
Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi.İmparator Macianus Atilla’ya şu...
452′de İtalya üzerine yürüyen Attila Akuileia,Patavium,Verona,Brixia,Mediolanum(Milona) gibikentleri ele geçirdi.Romanın Hunlar eline geçeceği korkusuyla papa...
Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler....
Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır:-“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Atilla’nın naaşı duruyordu.Bunun...
x