Hun Tarihi
Türk tarihinin efsanevi lideri Mete’nin,Oğuz destanındaki adıyla Oğuz Han’ın,doğum tarihi bilinmemektedir. İlk Hun Yabgu’su...
Devrin seyyahı Priskos’un naklettiğne göre,Attila’nın ölümü(453 yılında) şu şekilde olmuştur:”Atilla öldüğü sırada İldico adlı...
451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti:_”Bu...
“Katalon,Katalanum ya da Mauriacus Savaşı,Hun Kağanı Atilla’nın galip gelemediği tek savaş olarak bilinir.Hun tarihi ve...
Bizans Başvekili Krizafios imparatorun emri ile Atilla’ya bir suikast düzenlemişsede,bunda başarıya ulaşamamıştı.Atilla, kalleşçe oynanan...
Hunlar,363’te Anadolu’ya fırtına gibi girip Urfa’yı zaptetmişlerdi.Hunları Urfa’da gören Süryani Kilise papazlarından Edessa Piskoposu...
KUBİLAY HAN ( 1214-1294) Kubilay Han buyruğunun yürüdüğü ülke topraklarının yüzölçümü 24 milyon kilometrekaredir....
Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.Ö.58-31)...
x