İlk Dönem İslam Tarihi
Hz. Ömer’in Şam bölgesini fethi yıllarında Iyaz b. Ganem kumandasındaki askerler Şam’a girince kadınlar...
Hz.Muhammed(s.a.v)’in:”Ben adalet şehriyim,Ömer’de kapısıdır” dediği,Hz.Ömer,Dört Halife Dönemi’nin ikinci halifesi olarak,634-644 yılları arasında halifelik yaptı....
Bir gün Ebucehil,Hz.Muhammed’i tenha bir yerde yakalayarak hakaret ettği gibi,başını da taşla yarmıştı.Yaralı bir...
Mekke’nin miladi 610 yıllarında tahmini görünümü. Mekke tarihinde Hz.Muhammed (s.a.v) doğduğu yıl olan  miladi...
Hz. Osman,vali olmak isteyen sütkardeşi Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh’i, Amr bin Âs’ın...
Halid bin Velid,642 yılında Humus’ta hastalandı.Ölüm döşeğinde yanındaki arkadaşlarından kılıcını istedi.Sonra:-“Beni ayağa kaldırın…” deyince...
Hz. Osman,Velid b. Ukbe’yi el-Cezire’deki görevinden alıp, hicretin 25. yılında Kûfe valiliğine atadığında ,...
Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Ali’ye; “Ya Ali sana kötülük yapana sen ne yaparsın?” diye sorduğunda...
İbn Kesîr(h.701/m.1301-h.742/m.1341) ,”El Bidaye Ve’n-Nihaye” isimli eserinde :”Bu senede (Hicretin Üçyüzdokuzuncu Senesi-Miladi 922) Hallaç...
Kufe Valisi Sad b. Ebi Vakkas’ın Küfe’de bir köşk yaptırıp, büyük bir kapı taktırdığını...
x