İlk Dönem İslam Tarihi
  633 yılında Halid bin Velid tarafından Hire fethedildiği zaman Şüveyl adındaki sahabe,yıllar önce...
Ka’b bin Züheyr,müslüman olmadan önce bazı hicivler yazdığı için Hz.Muhammed(sav) tarafından ağır şekilde kınanmış...
Halife Hz.Ömer, Ziyad b. Ebu Sufyan’ı Irak valiliğinden azledince, vali: — “Ya Emire’l-müminin, beni...
Hz. Osman, 17 Haziran 656 tarihinde seksen altı yaşındayken isyancılar tarafından öldürüldü. Hz. Osman,...
  Hz.Ömer,Umeyre bin Saad’ı Humus’a vali olarak göndermişti.Aradan bir yıl geçtikten sonra vali Hz.Ömer’i...
Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman...
Muteber İslam alimlerine göre,Hz.Muhammed’e(s.a.v) Peygamberlik geleceğini müjdeleyen mucizevi sırlardan birisi de İyad kabilesinden şair...
Hz.Ömer dönemine kadar,fetihlerde ele geçirilen arazi,gaziler arasında taksim ediliyordu.Bu uygulamayı bir süre devam ettiren...
Uhut  Savaşında,sancağı  Mus’ab bin Umeyr taşıyordu.İslam Ordusundaki okçuların yerlerinden ayrılmaları üzerine Müşrik orduları şiddetli...
Hz.Ali Türbesi,Necef: Sıffin Savaşı sonucu hakem fikri kabul edilip, hakemler tesbit edilir edilmez Hz....
x