İlk Dönem İslam Tarihi
  Hayber,Medine’nin 180 km. kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide Medine-Suriye yolu üzerinde yer...
Hz.Muhammed(s.a.v)’in amcası Hz.Hamza,Uhud Savaşına katılmış ve Habeş’li bir köle olan Vahşi tarafından şehid edilmişti....
Bu gün topkapı sarayında Kutsal Emanetler arasında bulunan Hz.Muhammed’e ait sancak, Âlem-i nebi, Âlem-i...
Haşimoğulları, hilafetinin ilk altı yıllık döneminde başta Hz. Ali olmak üzere Hz. Ebû Bekir...
HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLMESİ: Hz. Peygamber kendisinden sonra idareyi ele alacak kişiyi belirlemediği...
Bedir’de ağır bir yenilgiye uğrayan Kureyşliler müslümanlardan intikam almak için reisleri Ebû Süfyân’a savaş...
Bedir Savaşı (Bedir Gazvesi) Bedir Gazvesi, daha sonra yapılan Uhud ve Hendek Gazveleri ile...
Kureyşliler’in Medine’ye karşı son saldırı hareketi olan Hendek Gazvesi, düşmanın hücumundan korunmak için Medine’nin...
YERMÜK SAVAŞI (M.S. 636) Hz. Muhammed(s.a.v) döneminde İslam dininin hızla yayılmasıyla birlikte müslümanlar...
Hz.Ali’nin halifeliği döneminde(656-660) kendisini destekleyenler arasında,güvendiği kişilerden biri,Sıffin Savaşında şehit düşen Ammar bin Yasir,diğeri...
x