İlk Dönem İslam Tarihi
Yiğitliği ile ünlü komutan Ebu Ubeyde bin Cerrah(571-639),Hz.Muhammed(s.a.v) tarafından Cennet’le müjdelenen on sahabeden biriydi....
Bizans İmparatoru Heraklius(610-642),Sasani’lerle yaptığı savaştan sonra Suriye üzerinden İstanbul’a dönüyordu.Ancak Heraklius Suriye’de Yermük yakınlarında...
Sahte  peygamber  Museyleme,Hz.Muhammed’e(s.av) bir mektup yazarak peygamberliği paylaşmayı önermişti.Müseyleme’nin mektubu şöyleydi:”Allah’ın Resulü Müseylime’den,yine Allah’ın...
Sıffin savaşından sonra Hz.Ali,müslüman kanı dökülmesin diye Muaviye ile hakemler aracılığı ile  anlaşmaya karar...
x