Liderler Tarihi
Şeyh Bedreddin(1358/65-1416/18) tarihinde bugün Yunanistan sınırları içinde yeralan Simavna kasabasında dünyaya gelir. Babası, Simavna...
Plevne; I. Murad’ın sadrazamı Çandarlı Ali Paşa tarafından 1388 yılında fethedildi ve 1878 yılına...
Harezmşahlar Devleti’nin son hükümdârı. Asıl ismi Mengüberti olup lakabı Celâleddîn’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası,...
“Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hırsı” olarak tarihe geçen Julius Sezar M.Ö.101 yılında Roma’da...
Avrupa Hun İmparatoru’dur. 395 yılında doğdu. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kurucularından Muncuk’un oğludur. 434 yılında...
3 Mayıs 1481`de Fatih Sultan Mehmed`in ölümü üzerine Amasya`da bulunan Şehzade Bayezid ve Konya`da...
Adolf Hitler(1889-1945),1889’da Avusturya’nın Braunau kentinde doğdu.Gençliğinde resimle ilgilendi,ırkçılığa varacak kadar fanatik bir Alman milliyetçisiydi.Birinci...
Martin Luther King Jr (1929–1968) bir Baptist vaizdi. Ağustos 1963’te bu konuşmayı yaptığı sıralarda...
İkinci Dünya Savaşı’nın üçüncü yılı olan 1941 yılının mart ayında, Avrupa’nın Fransa dahil, Norveç...
Türkiye Devletinin(Selçuklu Devleti) kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz beği, Mikâil Yabgunun...
x