Moğol Tarihi
Cengiz Han,Mahmud Yalvaç adlı bir elçiyi Harzemşah Sultanı Alaeddin Mehmet’e gönderdi.Elçi Cengiz Han’ın şu...
İbnül Esir ile İbnül Ferec’e göre Moğol korkusu bütün dünyayı kaplamıştı.Bu alimlare göre bir...
Son Abbasi Halifesi Mutasım Billah(1242-1258) zamanında devrin alimlerinden Tus’lu Nasîrüddin Tûsî(1201-1274),bir kitap yazarak halifeye...
İlhanlı hükümdarı Abağa Han(1265-1277) büyük bir ordu ile Anadolu’ya girip etrafı yakıp yıkarak Bayburt’da...
  Moğolca bilmeyen biri Cengizhan’a gelip tercüman aracılığı ile şöyle demişti: -“Ey Cengizhan! Rü­yamda...
Cengiz Han geniş istilâ ve fetihlere geçmeden evvel, 1206 Kurultayı’ndan sonraki ilk yıllarda, Moğolistan’ın...
Harzemşah Muhammet Cengiz Han’a ait büyük bir kervana el koyduğu gibi,450 kişiyi de katlettirmişti.Bu...
Eski dostu Camuga, bozkır kavimlerinde alışılmış olan kavgalardan biri sonunda Cengiz’in düşmanı oldu.Camuga’nm kardeşi...
Cengiz Han’ın ,Keraytlarla yaptığı savaşlar sırasında tutsak düşen Keraytlar arasında bulunan Kadak-Batur adında birisi...
Manole Neogoe,”Bozkır’ın Üç Atlısı Atila-Cengiz Han-Timur” adlı kitabında Atilla’nın verdiği,Roma elçilik heyetininde bulunduğu bir...
x