Osmanlı Tarihi
Haçlı ordusu Niğbolu‘da,Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı(25 Eylül 1396).Esirler arasında Fransız,Kont de Never(Korkusuz...
Yavuz Sultan Selim,Mısır seferinde Memluk Sultanı Tomanbay’ı 22 Ocak 1517’de Ridaniye Savaşı’nda yenilgiye uğratarak...
1.Temmuz.1798’de İskenderiye’ye ulaşan Napolyon,13.Temmuz’da Kahireye doğru harekete geçti.Mısır Valisi Ebubekir Paşa ile Kölemen beylerinden...
Bir gün Yavuz Sultan Selim,çok sevdiği Hasan Can’a: -“Bre Hasan,dedi,arkamda bir diken var,batar canımı...
Yavuz Sultan Selim,1515 yılında Dulkadiroğlu Alâeddindevle’yi Turnadağı Savaşında mağlup ederek,Dulkadiroğlu Beyliğinin topraklarını Osman’lı topraklarına...
Üçüncü Gazze Savaşı olarak bilinen Osmanlı-İngiliz savaşında ,Alman General Friedrich Kreß von Kressenstein komutasındaki...
Birinci Dünya Harbi patlak verdiğinde Falih Rıfkı yedek subay olarak orduya alınır ve Ahmet...
Cezayir’de devlet kuran Barbaros Hayreddin Paşa ,Yavuz Sultan Selim tarafından Cezayir Beylerbeyliği’ne getirilmesini Gazavat-ı...
Plevne; I. Murad’ın sadrazamı Çandarlı Ali Paşa tarafından 1388 yılında fethedildi ve 1878 yılına...
Uzun Mehmet Türkiye’de taşkömürünü ilk bulan kişidir.19.yy.’da(Kestaneli köyü,Ereğli,Zonguldak) yaşayan Uzun Mehmet   Osmanlı Donanmasında Siraci...
x