Osmanlı Tarihi
“Osmanlıların çadırları da merasim üniformaları kadar görkemliydi. Askerin savaş alanında, evinden daha büyük bir...
Aşıkpaşazade,1476’da yazmaya başladığı “Tevârîh-i Âl-i Osman” adı verilen tarihinde Niğbolu Savaşı hakkında: “Ansızın bir...
İstanbul 16 Mart 1920 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin 7.maddesi(1) ileri sürülerek İtilaf devletleri tarafından işgal...
1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:”Şehri...
Samipaşazade Sezai (1860-1936),1860’ta İstanbul’da doğdu. Devrin ileri gelen isimlerinden Sami Paşa’nın oğludur. Özel öğrenim...
15 Mayıs 1919 Perşembe günü sabahı, İzmir’i işgale girişir. Yunan çıkarma birliklerinin içinde, her...
Bu ferman, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra, 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da yazılmıştır....
Türk ordusu,Yavuz Sultan Selim(1512-1520) komutasında dört aylık bir yürüyüşten sonra,Çaldıran ovasına gelmişti(23.Ağustos.1514).Şah İsmail,iki-üç gün...
Franz Babinger ,1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’nun fethiyle sonuçlanan seferini şöyle anlatır: “Sultan,...
  Osman Gazi(1300-1324) 1324 yılında Bursa,kuşatması sırasında öldü. Osman Gazi ölmeden , Oğlu Orhan...
x