Selçuklu Tarihi
7.Nisan.1039’da Çağrı Bey’in Ulya-âbâd’ta Gazneli ordusuyla savaşmasını,savaş sırasında Gazneli Mesud’un yanında bulunan Beyhakî şöyle...
Selçuklu Sultan’ı Sancar avdan gelirken, tarlasında çalışan bir çiftçiye rastlar. Sultan’ın işareti üzerine çiftçiyi...
İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,başkent Rey’e son gelişinde ağır hastaydı(ölümü 4.Eylül.1063).Ordu içinde karışıklık olmasın...
Alaeddin Keykubat(1220-1237) bir gün Ahmet Eflaki’yi huzuruna çağırır ve: _”Hocam,der,dün gece rüyamda başımı altın,sinemi...
Eski Türk geleniğinde beyaz giyinmek meydan okuma, tehdit etme, düşmandan korkmadığını ilan etme anlamlarını...
Büyük Selcuklu Devletin’deki taht mücedeleleri sırasında,Muhammed Tapar ve Berkyaruk arasında 495 / 1102 yılında...
  Çağrı Bey,kardeşi Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e,Serahs Kadısı Abdüssamed aracılığı ile şöyle bir...
Türkiye Devletinin(Selçuklu Devleti) kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz beği, Mikâil Yabgunun...
M. Şerefeddin Yaltkaya (1) Duru’l-Funun İlahiyat Fakültesi Mecmuası’nın, Birinci Yıl (Teşrin-i Sâni, 1926), Dördüncü...
Dandanakan Savaşından önce,Tuğrul Bey,Musa Bey ve bazı komutanlar Gaznelilerle savaşmayıp İran taraflarına çekilmeyi önererek...
x