Selçuklu Tarihi
  Selçuklu emirlerinden Nureddin Mahmud Zengi(1146-1174),at üstünde oynanan Çavgan’ı  çok iyi oynardı. Önde gelen...
Büyük Selçuklu  Sultan’ı Tuğrul Bey,Abbasi halifesi Kaim Bi-Emirillah’ın(1031-1075)  kızı Seyyide’yle evlenmeye talib ol­du.Veziri Amüd’ül...
Nizamiye Medreselerinin kurucusu,Siyasetname’nin yazarı Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk(1064-1092), otorite, dirayet ve başarıyla yirmisekiz yıl...
Şemsi Tebriz’nin kaybolduğu günlerin birinde,bir kişi Mevlana’ya : _”Ya Mevlana ben Şemsi Tebrizi’yi gördüm”...
Selçuklu Sultanı Alp Arslan,Ani’yi aldıktan sonra Kars’a yöneldi(1064).Saldırıya geçmeden önce Kars’ın hükümdarı Gagik’e elçi...
Gazneli Mesud ordusuyla Merv’e doğru ilerlerken Dih-i Bazergan’da karargah kurdu.Tuğrul bey,Çağrı Bey,Musa Yabgu,Börü Tekin,Aslan...
Asıl adı Nasirüddin Mahmûd Ahî Evran b. Abbas olup Ahî Evran (Evren) adıyla tanınır....
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan,1072 yılında Hana kalesini kuşattı.Kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim olacağını bildirdi.Alparslan’ın...
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar denizi arasına hakim...
Gazneliler’le,Selçuklular arasında sürüp giden mücadeleler sırasında,Gazneliler Devleti askeri ricalinden iken Selçuklular tarafına geçenlerden  Emir...
x