Selçuklu Tarihi
Büyük Selçuklu sultanı Sencer(1119-1157),Horasan Meliki iken 1117 yılında vezirinin ziyafetine gitti.Bu ziyafette bir köle,vezire...
Selçuklu Sultanı Alp Arslan 1064 yılında Kafkas seferine çıktı.Ani önlerine geldiğinde Karargahını şehrin karşısındaki...
Bir gün Muineddin Pervane,Mevlana’ya”Cengiz Han sülalesinin devleti ne zaman sona erecek ve onların akibeti...
Mevlana Celaleddin-i Rumi,Sultan 1.Alaeddin Keykubat’a melik diye hitap ederdi.Bir gün Alaeddin Keykubat’la sohbet ederken,Mevlana...
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü.Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:...
Danişmendli Beyliğini kuran Danişmend Ahmed Gazi,1063 yılından itibaren Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın hizmetine girdi.Malazgirt...
  Büyük Selçuklu sultanı Alparslan,Malazgirt Savaşın’dan önce bir elçilik heyeti göndererek,Bizans imparatoru Romanos Diyojen’le...
“II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ortanca oğlu olan Rükneddin Kılıç Arslan,Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve...
NİZAMÜLMÜLK (1018 – 1092) Doğu bürokrasisinin yetiştirdiği, en büyük devlet adamı… Tarihe, aklı, adaleti,...
Harezm bölgesine hâkim olan Gazneliler ile Maveraünnehr’de kendilerine karşı herhangi bir rakip görmek istemeyen...
x