Selçuklu Tarihi
Türk tarihinin büyük kahramanlarından biri de I. Kılıçarslan’dır. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup;...
1030 yılında doğan Alparslan, Çağrı Bey’in oğlu ve Tuğrul Bey’in yeğenidir. Gazne hükümdarı Mevdut’a...
Selçuk Bey,Oğuz Yabgu devletinden ayrıldıktan sonra,Oğuz ve Karluk Tüklerinden oluşan Türkmen gruplarıyla birlikte,Karahanlı’larla Gazneli’ler...
Anadolu Selçuklu Sultanlığı devrinde,Konya’da büyük bir din alimi olan Mevlana yaşıyordu.Mevlana’nın sevdiği kişiler arasında...
Oğuz Yabgu Devletinde Subaşı(Ordu Komutanı) olan Dukak Bey’in oğlu Selçuk Bey,babasının ölümünden sonra Subaşı...
Tuğra sultanların imza yerine kullandıkları özel düzenlenmiş mühürlerdir.Selçuklu ve Harezmşah tuğralarında,ok ve yay sembollerinin...
Selçuklu Sultanı Alp Arslan,26 Ağustos 1071 Cuma günü,yanında komutanları,Sanduk Bey,Trankoğlu,Bekçioğlu Afşin Bey,Uvakoğlu Çavlı Bey,Porsuk...
x