Yunan Tarihi
Tüm dünya Truva Savaşı’nı Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserinden öğrenmiştir. Homeros’a göre savaş,...
Epir(1) Kralı Pyrrhos(Pirus),Makedonya ve Roma’ya bir sefer düzenledi.M.Ö.279 yılında 40.000 kişilik ordusuyla Ordusuyla Güney...
Tarihte “Yunanlıların sonuncusu”diye geçen general Flopinin kılık ve kıyafetine hiç bakmadığı gibi,her türlü işi...
Büyük hukukcu Atinalı Salon,Lidya’nın haşmetli yıllarında kral Krezus’ün davetlisi olarak Sard şehrine gelmişti.Lidya kralı...
Darius’un oğlu Pers Kralı I.Serhas(Kşayarşa),M.Ö.480 yılında Temistokles komutasındaki Yunan donanmasıyla yaptığı Salamis savaşında ağır...
M.Ö 480 yılında İran ve Yunan donanmaları Selamis limanında karşı karşıya gelmişlerdi.Savaştan evvel yapılan...
M.Ö.480 yılında Persler,bütün Yunanistan’ı işgal etmişlerdi.Ancak Termopiali geçitine gelince,Persler durduruldular.Zira Ispartalı genaral Leonidas,300 askeri...
  Pers kıralı Kşayarşa(M.Ö.485-464)Termopilai geçidine dayanınca,İspartalı’lara bir elçi göndererek silahlarını teslimini istedi.İsparta genarali Leonidas...
MARATON SAVAŞI (M.Ö. 490) Milattan önce 490 yılındaki Pers istilası o zamana değin uygulanagelmiş...
x