Genel

Kaçmaya Mı Geldik?

Eskişehir Muharebesi’nin kaybedilişi,Eskişehir gibi stratejik değeri pek önemli olan bir bölgenin Yunanlıların eline geçmiş olması ve 21 Temmuz 1921’de Batı Cephesi kuvvetlerinin çoğunun katılması ile yapılan karşı taarruzun başarılamaması ve birliklerin Sakarya gerisine hareketi TBMM’sinde hissedilir bir heyecan yaratmıştır. 22 Temmuz’da Fevzi Paşa’nın“ İlerleyen Yunan ordusu mezarına yaklaşıyor”demesi bile heyecanı bastıramadı.
TBMM’nin 23 Temmuz tarihli gizli toplantısında Meclis kürüsüsüne çıkan Fevzi Paşa, yaptığı konuşmasında; tarihe geçecek günler yaşandığını, büyük kayıplarauğrandığını ve fakat ordunun en uygun mevziilere çekildiğini, kesin zafere ulaşabilmek için en güvenilir yerde savaşılacağını, gerekirse daha da gerilere gelineceğini,bu sebeple Ankara’daki hükümet dairelerinin Kayseri’ye aktarılmasının hükümetçe karar alındığını, Ankara’nın boşaltılmasına başlandığını söyledi.
Bu sözler Meclis’te bir bomba gibi patladı. Sert tartışma ve eleştirmelere sebep oldu. Mebuslar bu yenilgiyi ve özellikle geri çekilmeyi, hele Ankara’dan Kayseri’ye göç etmeyi bir türlü kabul edemiyorlardı. Sonunda, özel toplantılarda bile konuştuğu görülmemiş olan Dersim Mebusu Diyap Ağa, göbeğine kadar inen sakalı, korku ve saygı duyguları uyandıran
görünüşü ile kürsüye çıkıp bir an dimdik durduktan sonra “Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi?” dedi ve kürsüden inip yerine gitti.

Erzurum Mebusu Salih Efendi de “bu meselenin daha elifini okuyacağız ye’sine kadar geleceğiz, bu böyledir, yani Yunan Eskişehir’e gelmekle bu davayı bırakacak değiliz” demişti.

Kaynak:Mubahat ERDOĞAN,Milli Mücadele`de Kütahya ve çevresindeki savaşlar,Yüksek Lisans tez çalışması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 2006,Kütahya

Benzer Yazılar