Genel

Kalkandelen-Tetova Alaca Camii

Alaca Camii

Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki yer alan Alaca Camii diğer adı Şarena Camiya, iç ve dış süslemeleri nedeni ile özel bir örnek olarak kabul edilir.Caminin dış cepheleri dörtgen şeklinde renkli kalem işleriyle süslü olan caminin İç dekorasyonda ise benzerine rastlanmayan, Osmanlı döneminin şehirleri ile Mekke manzaraları yer alıyor, bir rivayete göre Debreli iki usta tarafından bezenen camiinin, motiflerinde şehir ve manzara tasvirleri barok-rokoko süslemeler,hat ve bitkisel motifler yer alır.Paşa Camii adıyla da bilinen Alaca Camii, Tetova’nın eski kısmında Köpüklü(Pena) Nehrinin yanında bulunmaktadır. 1495 yılında Hurşide ve Mensure hanım adlarında iki kız kardeş tarafında yaptırılan camii 17. yüzyıl sonlarında Kalkandelen`de meydana gelen yangında büyük hasar görmesi üzerine, 1833 yılında zamanın meşhur muhafızlarından Recep Paşa’nın oğlu  mutasarrıf Abdurrahman Paşa tarafından yeniden inşa edilerek genişletilmiştir. 19. yüzyılın ilk yarısında Kalkandelen’de görev yapan bu paşaların sanata olan düşkünlüğü, caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede ve camii avlusunda bulunan türbedeki mezar taşında dile getirilmiştir. Sekiz köşeli bu türbede, camiyi ilk inşaa ettiren iki kız kardeş yatmaktadır. Caminin hemen yanında abdest almak ve civardakilerin su ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir şadırvan bulunmaktadır.

Alaca Camii, mimari açıdan tek mekanlı kare planlı bir yapıdır. Giriş bölümünde 5 m genişliğinde üç tarafı açık, üstü mahfil bölümüyle kapalı son cemaat yeri bulunmaktadır. Camii, dört taraflı çatıyla örtülü olup, daha çok kalsik ev mimarisinde kullanılan bu çatı tipi, eski kiremitlere kaplıdır. Caminin sağ tarafında, 15. yy. da inşa edilen camiye ait, oyulmuş taştan klasik bir minare vardır. Bugünkü yapı ise, tüm özeliikleriyle beraber Osamanlı barok ve neoklasik stilinin bir karışımıdır. Bu üslup daha çok eski şehir ev mimarisinde görülmektedir.

Caminin iç bölümünde ve duvarların dış kısmında Osmanlı-Türk barokunda ait müthiş bir resim dekorasyonu hakimdir. Bu canlı ve yoğun dekorasyonda geometrik ve bitkisel mtiflerin yanısıra bina tasfirleri ve natürmortler de hakimdir. Reismlerle donanmış duvarlar camiiye göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmaktadır. Mermerden oluşan mihrab ve minber de barok üslubuyla yapılmışlardır.

Alaca Camii Giriş Kapısı ve Kitabesi

Alaca Camii Giris

Alaca Camii İç Süslemeler

Alaca Camii Suslemer

İç Süslemeler

Alaca Camii Suslemeler

İç Süslemeler

Suslemeler
Tavan

Tetovo Camii Tavan

Minber ve Mihrab

mimber ve mihrab

 

Benzer Yazılar