Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Kuva-yı Milliye

……
ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp, götürüp,
gelinlerin ırzına geçip,
çocukları öldürüp
ve istiklâli yakıp yıktıkça düşman,
dağa çıktı mavzerini, nacağını, çiftesini kapan
ve çığ gibi çoğaldı çeteler
……
ateşi ve ihaneti gördük.
dayandık,
dayandık her yanda,
dayandık izmir’de, aydın’da,
adana’da dayandık,
dayandık, urfa’da, maraş’ta, antep’te.(1)

kuvayi milli kuvvetleri
Kuva-yı Milliye (Milli Güçler ),Kurtuluş Savaşı’nı (1919–1923) yürüten ulusal direniş kuvvetlerinin genel adı.Kuvâ-yı milliye adını verdiğimiz bu kuvvetler, düşmana karşı ülkenin korunması ve savunmasının pekiştirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanmasını hedeflemişlerdir. Bu yüzden de, vatanın işgali karşısında halkın malının, canının, dininin, ırz ve namusunun korunması, kısaca ülkeye karşı olabilecek her türlü saldırıya karşı eski askerî komutan ve askerler ile bunlara katılanların kendi aralarında oluşturdukları savunma birliklerine “kuvâ-yı milliye” denilmektedir.Kuvâ-yı milliyenin askerî teşkilâtlar ve kıtalarla ilişkisi yoktu. Bunların teşkilâtları ve çalışmaları askerî birliklerden ayrı idi. Düzenli ordunun kurulacağı 1920 yılının sonlarına kadar bu kuvvetler iç isyanların bastırılmasında, düşmana karşı koymada önemli çalışmalar yapmışlardır. Dar anlamda düzenli ordunun oluşmasından önceki direniş kuvvetlerini belirlemek için de kullanılır. Kuva-yı Milliye, Ege’ de Yunan işgalinin başlamasıyla birlikte çoğu kendiliğinden harekete geçen çeteleri, milis kuvvetlerini, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak, Heyet-i Milliye gibi direniş örgütlerini, yerel ve bölgesel kongreleri kapsıyordu. Bazı Osmanlı ordu birlikleri de resmi kimliklerini kullanmadan Kuva-yı Milliye saflarında direnişe katıldılar. Önceleri gerilla taktiği ile çalışan Kuva-yı Milliye, zamanla düzenli bir yapıya yönelerek çeşitli cepheler oluşturdu. Kuva-yı Milliye’nin değişik kesimlerden gelme insanlardan oluşan karmaşık bir yapısı vardı. Saflarında ulusal duygularla çarpışmalara katılan gönüllülerin yanı sıra Kurtuluş Savaşı öncesinde ve savaş sırasında askerlikten, adaletten kaçanlar da yer alıyordu. Kuva-yı Milliye’ye katılmak ve ayrılmak serbest olduğundan mevcutların sayısı da sürekli değişiyordu. Kuva-yı Milliye çeteleri düzenli ordunun kurulması için gerekli zamanı ve ortamı sağladı. Ayrıca Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin oluşumuna yardımcı olarak, Kurtuluş Savaşı karşıtlarını sindirdi. İstanbul yanlısı iç ayaklanmaların bastırılmasında yer yer belirleyici rol oynadı. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinden korudu.Aralık 1920’de Kuva-yı Milliye birliklerinin yozlaşmaya başladığı askeri başarı için yeterli görülmediği  değerlendirilerek , düzenli ordu aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.
Kaynaklar:Prof. Dr. Yücel Özkaya,Kuva-yı Milliye
Ana Britannica, c.14, s.119, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1989
1-Nazım Hikmet,kuvay-ı milliye destanı

Benzer Yazılar