Niğbolu Savaşı

4 dk okuma süresi

Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul‘u ikinci defa kuşatınca,endişeye kapılan Avrupa devletleri, Papa IX.Bonifatius’un da desteğiyle, aralarında ittifak oluşturarak bir Haçlı Ordusu kurdular.Amaçları Türkler‘in Rumeli’deki ilerlemesini durdurarak,Avrupa’nın güvenliğini korumak,büyük bir zaferle,Anadolu içlerine kadar ilerlemekti.

Bu orduya başta Macarlar olmak üzere Fransızlar, İngilizler, Almanlar, İskoçyalılar, Flamanlar, Bohemyalılar, Polonyalılar, Avusturyalılar,İsveçreliler,İtalyanlar ve Lüksenburglular,İspanyollar katılıldı.Macar kralı Sigismund’un komuta ettiği orduya, Jean de Neveres(Korkusuz Jan),Philippe d’Artois,Voyvada Mirca,Stefan Laskoviç,Kont Fredrik,Mareşal Busiko Jean de Vienne gibi ünlü komutanlar,asiller ve çok sayıda haçlı şövalyesi katılmıştı.Harekete geçen Haçlı Ordusu,Osmanlı sınırına yaklaştığında orduya Hırvat ve Romen gönüllülerinin de katılımıyla sayıları 130.000’e(1) yaklaşmıştı.

Haçlı ordusu ikiye ayrılarak bir kolu Sırbistan,diğer kolu Eflak üzerinden geçerek Niğbolu Kalesi önünde birleşerek kaleyi kuşatma altına aldılar(10 Eylül 1396).Tomassa Molengo emrindeki,Venedik donanması da Tunadan ilerleyerek bu kuşatmaya katıldı.Kale komutanı Doğan Bey,haçlı ordularının çok şiddetli saldırılarına rağmen kaleyi kahramanca savunarak,saldırıları püskürttü,hatta zaman zaman,kale dışına çıkarak haçlı ordusuna ani baskınlarda bulundu.

Haçlı ordusu Niğbolu önlerine yaklaştığında,İstanbul surları önünde bulunan Yıldırım Bayezid,Evrenos Bey komutasında öncü kuvvetleri,Niğbolu’ya sevk etti.Anadolu ve Rumeli askerlerinin derhal Edirne’de toplanmasını emrederek,kendisi de yanında bulunan 10.000 savaşçıyla birlikte Edirneye ulaştı.Kara Timurtaş Paşa ile şehzadelerin komutasındaki Anadolu askerleri hızla toplanarak Boğazlardan geçip,Edirne’de bulunan Yıldırım Bayezid’e yetiştiler.Rumeli askerleride orduya katılıncaOsmalı Ordusu 50-60 bin kişilik bir sayıya ulaştı.
Harekete geçen Türk ordusu Filibe geçidi yolunda Tırnova’ya ulaştığı zaman karşılarına çıkan Haçlı öncülerini esir aldılar.Hızla ilerlleyen Yıldırım Beyazid 24 Eylül 1396’da Niğbolu Kale’si önünde 130.000 kişilik birleşik Avrupa ordusunun karşısındaydı.

25 Eylül 1396’da Yıldırım Bayezid merkezde yaya Yeniçeriler,onların etrafında kapıkulu suvarileri,sağ ve sol kanada kanatta Tımarlı sipahiler,geride yedek kuvvetleri bırakarak savaş düzeni aldı.Yıldırım,sağ kanat komutanları Şehzade Sülayman Çelebi,Veziriazam Çandarlızade Ali Paşa,Rumeli Beylerbeyi Firuz Bey,akıncı beylerinden Malkoç Bey,sol kanat komutanları;Şehzade Mustafa Çelebi,Anadolu Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa,Karamanoğlu komutanlarından Beşir Bey,Tahir Bey,yedek kuvvetlere komuta eden Saruca Bey, öncü birliklere komuta eden Evrenos Bey olduğu halde savaş meydanındaydı.

Savaş,Yıldırım Bayezid’in bulunduğu Osmanlı Ordusunun merkezine,Fransız sövalyelerinin hucumuyla başladı.Fransızları,Almanlar,İngilizler takip etti.Merkez kuvvetlerinin önündeki yaya Azap askerlerini geçen Haçlılar,Yeniçerilerle karaşı karşıya geldiler.Yeniçerilerin ok yağmuruna tutulan şövalyeler kayıp vermelerine rağmen saldırılarını sürdürdüler.Osmanlı Ordusu plan gereği yarım yay biçiminde açılarak geri çekilmeye başladı.

Geri çekilmeyi gören haçlı ordusu tüm kuvvetleriye saldırarak kesin sonuca gitmek istedi.Osmanlı Ordusu tarafından sarılan Haçlı güçlerine her taraftan saldırılar başladı.Osmanlı okçuları önce şövalyelerin atlarına nişan alıyor,sonrada yaya kalan şövalyeleri kılıçtan geçiriyorlardı.Macar kralı Sigismond,Eflak Prensi Mirca ve bazı komutanlar savaş alanını terk ettiler.Üç saat süren savaşın sonunda Türk Ordusu kesin bir zafer kazanmıştı(25 Eylül 1396).Birleşik Avrupa Ordusunun büyük bir kısmı yok edilmiş,çok sayıda asker ve bazı komutanlar esir alınmıştı.Bunların arasında Korkusuz Jan‘da vardı.

Niğbolu zaferinin kazanılmasında,Balkanlarda sürekli akınlarda bulunan, savaş tecrübesine sahip Türk akıncılarının büyük katkısı vardı.Yahya Kemal Beyatlı,Akıncılar şiirinde akıncıların zafere katkılarını şu mısralarla dile getirir.

AKINCILAR

Bin atlı,akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beyleri hakırdı:İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
yerden  yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Cennet’te bugün gülleri açmış görürüzde
Hâlâ o kızıl hatıra gözümüzde.

Bin atlı,akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!..

1:Tevârihu’s-selatinil Osmaniyye’e göre 130 bin,Şemseddin İbnü’l-Cezeri’nin Cami’ul-Esânîd adlı eserine göre 100 bin atlı tamamı 140 bin kişi.

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x