İran Tarihi

Oklarımızdan Kurtulamazlar

Pers Kral’ı I.Dara(Darius),M.Ö.513/14 yılında Tuna üzerinden Karadeniz’in kuzey sahillerinde yaşayan İskitler üzerine bir sefer düzenledi.İskitler,800.000 kişilik Pers ordusu karşısında savaşarak Rusya bozkırlarına doğru çekiliyorlardı.Rusya bozkırlarına kadar İskitleri takip eden Dara,hem bir sonuç alamıyor,hem de büyük kayıplar veriyordu.Pers Ordusu yorgun argın Rusya steplerindeyken İskitler bir elçilik heyeti gönderdiler.Bu heyet,Pers kralına bir taraftan barış öneriyor,diğer taraftan da verdiği hediyelerle,savaşa devam edebileceklerini göstermiş oluyordu.

İskitler,Dara’ya;bir kuş,bir fare,bir kurbağa ve beş ok göndermişlerdi.Bu hediyelerin ne anlama geldiğini,kahinlere soran Dara şu cevabı aldı:

-“Pers’ler,havada uçan kuş,toprağa gömülen fare,bataklığa sığınan kurbağa olmadıkça,bizim oklarımızdan kurtulamazlar.”

Pers Kralı I.Dara,bu seferinde hiç bir sonuç elde edemediği gibi,büyük kayıplar vererek geri çekilmişti.

Benzer Yazılar