Ömer Gibi Adil Olayım

4 dk okuma süresi

Haccac bin Yusuf(661-714),zalimliğiyle tanınan Emevi komutan ve devlet adamı.Adını,Halife Abdülmelik(685-705) tarafından görevlendirildiği Abdullah bin Zübeyr isyanını kanlı bir şekilde bastırmakla duyurdu.
Sık sık isyanların olduğu,Irak bölgesine çok geniş yetkilerle Doğu İlleri Genel Valisi olarak atandı.Binlerce kişiyi öldürerek veya zindanlara atarak,çok kanlı ve baskıcı bir yönetim kurdu.Emevilerin kanlı eliydi.Yönetimi altındakilere zalim ve acımasızdı.Zalim-i Haccac diye tanındı.
Haccac bin Yusuf,bir gün yanına güvenilir adamlarını alarak,deve kervancıları kılığında Kufe’ye geldi.Altlarında asil develer vardı. Küfe yakınında konakladı. Orada yıkanıp saçına kına sürdü. Elbiselerini giyindi. Kılıçlarını ku­şandı, sarığın ucunuda omuzlarına sarkıttı. Sonra yürüyüp oniki süvari ile birlikte şehire girdi ve hükümet konağına yerleşti.

Günlerden cuma günü idi. Müezzin cuma namazı için ilk ezanı okumuştu. Çıkıp mescide gitti. Halk onu tanımıyordu. Minbere çıktı, oturdu. Halk büyük bir camide toplanmış,vaaz dinliyordu.Cemaatin arasına girerek beklemeye başladı,sonra aniden mimbere çıkıp:
-“Ey,Kufe halkı!Benim kim olduğumu biliyormusunuz?Ben valiniz Haccac’ım.Ey ayrılık yaratan münafıklar! Ey kötü ahlaklılar! Allah’a yemin ederim ki, ben size gelmeden önceleri durumunuz beni iyiden iyiye tasalandırmaktaydı. Sizi benimle imtihan etmesi için Al­lah’a yalvanyordum. Dün elimde bulunan ve sizi cezalandıracağım kırbacım düştü. Yerine şunu elime aldım. (Böyle derken eliyle kılıcını gösteriyordu.) Allah’a yemin ederim ki, büyüklerinizin işleyeceği suç nedeniyle küçüklerinizi yakalayıp cezalandıracağım! Kölelerinizin işleyeceği suç nedeniyle hürlerinizi yakalayıp cezalandıracağım. Sonra demircinin demiri dövdüğü, ekmekçinin hamuru yoğurduğu gibi sizi dövüp ezeceğim!Allah’a yemin ederim ki ey Iraklılar! Ben, okun ucunu bana yö­nelten ve bana ok atan kimselere hedef olmam. Çürük su kırbaları­nın çıkardığı seslerle bana seslenilmez. Ben zekadan kaçtım ve son derece tecrübeler edindim. Mü’minlerin emiri Abdülmelik, tirkeşindeki(okluğundaki) okları çıkardı. Sonra bunları denedi. Birer birer gözden geçirdi. Bunlar arasında en sağlam okun ben olduğumu gördü ve beni üzeri­nize yöneltti. Siz fitne vadilerinde çok otladınız. Azgınlık yoluna sap­tınız. Dalalet yollarım tercih ettiniz. Ama vallahi ben, değneğin ka­buğu soyulur gibi sizleri bu muzırlıklardan ve kötülüklerden soyaca­ğım ve size selem ağacının kabuğunu giydireceğim. Sizleri garip de­veler gibi vuracağım. Allah’a yemin ederim ki ben, sözümü mutlaka yerine getiririm. Her ne takdir edersem mutlaka güzel takdir ederim.

Benden ve şu cemaatlardan sakının. Dedikodu yapmaktan uzaklasın. Allah’a yemin ederim ki, ya hak yolda doğru dürüst olursunuz, ya da herbirinizin cesedinde kendisini ömür boyu meşgul edecek yaralar açarım! Komutan Mühelleb’i yalnız bırakıp geri dönen asileri üç gün içinde tekrar karargahlarına dönmemiş olarak görürsem, kanlarını akıtır ve mallarım yağmalarım.Dürüst olun, doğru yola gelin. Aksi takdirde Allah’a yemin ederim ki, sizlere alçaklık ve zillet tattıraca­ğım ki, doğru olasınız. Size selem ağacının yapraklarını giydiririm ki, doğru yola gelip teslim olasınız. Allah’a yemin ederim ki, ya zulmü bırakıp insafa gelirsiniz, fitnelere ve kötü haberlere girme işini bıra­kırsınız. “Şöyle oldu, böyle oldu; falan, falan adamdan naklederek ba­na dedi, ne haber, durumlar ne?” demekten vazgeçersiniz; ya da sizle­ri kılıçtan geçiririm. Böylece kadınlarınız dul, çocuklarınız da yetim kalır. Size bu yolları tatbik ederim. Nihayet sizler de istikamete gelir ve gayyalara(cehennem kuyusu) yuvarlanmaktan, kötü şeylerle uğraşmaktan vazgeçer­siniz.Beni dinleyin ve itaat edin”diyerek,halkın korku dolu bakışları arasında mimberden indi.
Yine bir toplantı sırasında Haccac:
-“Ben nasıl bir adamım,nasıl bilirsiniz?”diye sorduğunda orada bulunanlar korkularından olumlu şeyler söylemelerine rağmen içlerinden birisi:
-“Sen,Allah’ın belası kötü bir adamsın.Fakat biz senden daha kötüyüz ki,Allah seni bizim başımıza musallat etti”deyince,Haccac yerinden kalkarak:
-“Hepiniz yalan söylediniz.Bir tek bu adam gerçeği söyledi.Evet,ben kötü ve zalim bir adamım ama siz de benim gibi bir zalimi hak ediyorsunuz.Siz,Ebu Zerr(1) gibi olunuz ki,ben de Ömer gibi adil olayım”dedi ve kendisini kötüleyen adama da bir şey yapmadı.
714 yılında öldüğünde,mezarı tahrip edilir diye gizli bir yere defnedildi.Döneminin Emevi yöneticileri büyük servet sahibi olmalırına rağmen,Haccac varislerine,kayda değer bir varlık bırakmamıştı.
1.Ebu Zerr el-Giffari,dürüstlüğü,mütevazi yaşantısı ve ilminde derya diye tanınan,ilk Müslüman’lardan,az sayıda fakat güvenilir hadis nakleden sahabe.

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x