Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir İleri!

26.Ağustos.1922 sabahı saat 05.30’da Afyon-Kocatepe’den başlayan Büyük Taaruz,30.Ağustos.1922’de Dumlupınar(Başkomutanlık) Meydan Savaşıyla son buldu.Taaruzun sonunda Yunan Ordusunun büyük bir bölümü yok edildi.Kalanlar,dağınık kuvvetler halinde İzmir ve Bandırma yönüne doğru kaçıyorlardı.Mustafa Kemal 1.Eylül.1922’de Türk Ordusuna şu bildiriyi yayınladı:

-“Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur bir ordunun anâsır-ı asliyesini (asıl unsurlarını) inanılmayacak ilk hedefiniz akdenizdirkadar az bir zamanda imha(yok) ettiniz. Büyük ve necîb(soylu,asil) milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emîn olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahade(gözlem) ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine delâlet (kılavuzluk, aracılık) etme vazifemi mütevâliyen (ardarda) ve mütemadiyen (aralıksız şekilde) ifa edeceğim.
Başkomutanlığa teklifatta (tekliflerde) bulunulmasını Cephe Komutanlığı’na emrettim.
Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazar-ı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvâ-yı akliyesini (aklının gücünü), yiğitliğini ve menâbî-i celâdet (kahramanlığının kaynaklarını) ve himmetini müsabaka ile ibzâle (yarışırcasına bol bol harcamaya) devam eylemesini talep ederim.

Ordular,ilk hedefiniz Akdeniz’dir.İleri! ”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
M.Kemal”

Mustafa Kemal bu bildirisinde ilk hedefiniz Akdeniz’dir derken bugünkü adıyla Ege Denizi’ni kast ediyordu.Ege Denizini Kurtuluş Savaşı sırasındaki kullanılan adı Akdeniz’di(Bahr-ı Sefid).Ege adı ilk defa 24.Temmuz.1923’de imzalanan Lozan Antlaşmasının Fransızca ana metninde “La Mer Egèe” olarak geçmiştir.Lozan Antlaşmasının Türkçeye çevrilerek,24.Ağustos.1923 günü Büyük Millet Meclisinde onaylanan metninde Ege Denizi,”Adalar Denizi” olarak tercüme edilmiştir.Ege Denizi ismi Türkler tarafından bir süre kabul edilmemişse de daha sonra kulanılmaya başlanmıştır.

Benzer Yazılar