türbe ziyaretinde iki genç kız,1890

Resim 16 / 26 türbe ziyaretinde iki genç kız,1890