Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Aşıkpaşazade(Derviş Ahmet Aşıki)  Osmanlı Devletinin kuruluşunu yani Osman Bey adına ilk hutbe okunmasını Tevarih-i Âl-i Osman adı verilen  kitabında şöyle anlatır: ”Karacahisar’ı alınca şehrin evleri boş kaldı. Germiyan ilinden ve başka yerlerden hayli adamlar geldi.Az zamanda mamur oldu. Birçok kiliseleri de mescit yaptılar pazar da kurdular.Halk toplanıp: ”Cuma namazını kılalım ve bir kadı istiyelim” dediler.Dursun Fakı derler bir aziz kişi vardı.O halka imamlık ederdi o da gelip Osman Gazi’nin kayınatası Ede Balı’ya söyledi.

Daha söz bitmedi Osman Gazi geldi sorup isteklerini bildi(öğrendi).”Size ne lazımsa onu yapın” dedi.Dursun Fakı :”Hânım! Sultandan (3. Alaettin Keykubat) izin gerekir” dedi.Osman Gazi dedi ki: ”Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım.Bunda sultanın ne dahli(katkısı) var ki izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi.Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. Eğer o ben Selçuk Hanedanındanım derse ben de Gök Alp oğluyum derim.Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse Süleymanşah dedem de ondan evvel geldi”.

Halk razı oldu kadılığını ve hatipliği  Dursun Fakı’ya verdi.Cuma hutbesi -Osman Bey adına- ilk önce Karacahisar’da okundu,bayram namazını orda kıldılar. Bunun tarihi hicretin 699’unda (28 Eylül 1299) vaki oldu.

Kadı konuldu,Subaşı konuldu,pazar kuruldu ve hutbe okundu.Bu halk kanun ister oldular…”

Daha sonra Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaettin Keykubat (1298-1301) Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını tanıyarak geleneklere göre bağımsızlık simgesi olarak ak sancak(1), davul,kılıç ve kaftan gönderdi(1299/1300)
1:Yıldırım Bayezid,  babası Murat Hüdavendigar’ın Kosava savaş meydanında şehit olması üzerine,bu ak sancağın altında taht’a çıktı(1389).

Benzer Yazılar