Kurtuluş Savaşında Türk Ordusu,erzak,tıbbi malzeme,silah,araç gereç,teçhizat yetersizliğinin yanı sıra kıyafet yönünden de oldukça yetersizdi....
Sahte  peygamber  Museyleme,Hz.Muhammed’e(s.av) bir mektup yazarak peygamberliği paylaşmayı önermişti.Müseyleme’nin mektubu şöyleydi:”Allah’ın Resulü Müseylime’den,yine Allah’ın...
Sıffin savaşından sonra Hz.Ali,müslüman kanı dökülmesin diye Muaviye ile hakemler aracılığı ile  anlaşmaya karar...
Roma’da Cumhuriyet döneminde Spartaküs adında Trakyalı bir köle isyan etmişti(M.Ö.73-71).Spartaküs’ün isyanı uzun yılar sürmüş...
1219 Yılında Moğollar Buhara’yı aldılar.Cengiz Han at üstünde olduğu halde Ulu Cami’ye girdi.Camide bulunan...
Reşidüdin’e göre Cengiz Han,1227 yılının Ağustos ayında gözlerini dünyaya yummuştur.Son sözleri şu oldu:”Eh,artık büyük...
Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.Ö.58-31)...
Tuğra sultanların imza yerine kullandıkları özel düzenlenmiş mühürlerdir.Selçuklu ve Harezmşah tuğralarında,ok ve yay sembollerinin...
Selçuklu Sultanı Alp Arslan,26 Ağustos 1071 Cuma günü,yanında komutanları,Sanduk Bey,Trankoğlu,Bekçioğlu Afşin Bey,Uvakoğlu Çavlı Bey,Porsuk...
x