Bilimler Tarihi

Televizyonun Tarihi Gelişimi

Televizyon,hareketli ya da sabit görüntülerin kablo ya da elektromanyetik dalgalar aracılığı ile iletilmesine dayanan telekomünikasyon biçimidir.
27 Kasım 1843’te İngiliz Alexandre Bain,”Elektrik aracılığıyla uzak mesafelerden kopya alma yöntemi” adlı bir patent aldı.Sabit bir görüntünün uzaktan alınıp tekrar görüntülenmesi sistemi,”belinograf”  televizyonun öncüsü oldu.
Bain’in sistemi ,kuram olarak geçerliydi.Ancak sistemin içerdiği sarkaçlar arasında bir uyum sağlanamamıştı.Dolayısıyla resimlerin nakli raslantılara kalıyordu.Bu nedenle Bain’in deneyleri yeterince başarılı olamadı.

Yayınla alıcı arasında senkronizasyon: 1848’de İngiliz Bakewell,iki sarkacı senkronize edebilmek için bazı çalışmalar yaptı.Çözümlenecek görüntü,bir ana milin çevresinde dönen ve yer değiştiren bir silindir üzerine konulmuştu.Silindirin her bir turunda,bir senkronizasyon aleti,alıcı silindiri düzenliyordu.Acak bu çalışmalarda yeterince verimli olmadı.

Pantelegraf:İtalyan fizikçi Giovvanni Caselli,1862’de uzak mesafelerden görüntü nakli konusunda bir takım deneyler yaptı.Alexandre Bain’in geliştiştirdiği sarkaca basit,fakat etkili bir senkronizayon sistemi getirdi.”Pantelegraf”  adı verilen bu alet ,1865-1870 yıllarında Fransız PTT’si tarafından Paris’ten Marsilya’ya sabit resimler geçmek için kullanıldı.

Selenyum:1817’de İsveç’li Berzelius,selenyumu buldu.1873’te iki İngiliz telgraf mühendisi,May ve Smith,İrlanda’nın Valantia şehrinde,ışığın etkisi altında selenyumun direnç varyosyonlarını gösterdiler.Selenyum ,fotoelektrik hücrelerinin üretilmesinin temeliydi.Bu çalışmadan sonra araştırmacılar ışın sinyallerini,görüntüleri,elektrik sinyallerine dönüştürecek imkana kavuştular.

Nipkow Diski:Alman Paul Nipkow,elektrik teleskopun ilk patentini aldı.Görüntünün çizgiler halinde dekupe edilmesi yöntemini buldu.
Spiral biçimde delikler açılmış bir disk ,çözümlenecek görüntünün önünde dönmekte ve çizgiler uygun aralıklarla ve sırayla bütün noktaları ortaya çıkarmaktaydı.Bu aslında optik bir çözümlemeydi.”Nipkow Diski” denilen bu yöntem ,TV’nin temelini oluşturdu.

Mekanik Televizyon:İskoçyalı mühendis John Baird,televizyonun öncüsü oldu.1923’te Nipkow Diski’nin kullanımıyla ilgili bir patent aldı ve mekanik televizyon deneyini gerçekleştirdi.
Mekanik TV ,çekim sırasında Nipkow diski kullanılan yönteme denir.Bu cihazın bir fotoelektrik hücresi vardır.Alışta ,biricisiyle senkronize edilmiş bir Nipkow diskinden daha yaralanılır.Ayrıca bir neon lamba eklenmiştir.
1928’de John Baird,kısa dalgalar sayesinde Londra’dan New York’a görüntüler geçmeyi başamıştır.1930’da “Televizor” adını verdiği cihazı piyasaya çıkardığı halde fazla alıcı bulmadı.

Görüntü Tüpü:1923’te Rus asıllı Amerikalı mucit Vladimir Kozma Zvorikin,ilk kez tüpün üstünde görüntü elde etti ve bu tüpe “Kineskop” adını verdi.Daha sonra bu ad ,bir filim üzerine TV görüntülerini kaydeden kayıt cihazına verildi.

İkonoskop:1931’de Zvorikin tarafından bulunan ,1937  yılına kadar geliştirilen kineskopa “ikonoskop” adı verildi.İkonoskop içi havasız bir tüp olup ,içinde binlerce küçük foto-yayıcı hücrenin bulunduğu bir yüzey taşır.İkonoskop Senlecq’in “teletroskop”unun ilkesiyle İngiliz Campell-Swinton ve Alman Philo Farnsworth tarafından geliştirildi.

Renkli Televizyon:1928’de İskoçyalı John Braird mekanik televizyonun renklisini düşünmüştü.Bunun için “trikome” sistemine güveniyordu.Görüntü kırmızı,mavi ve yeşil üç filtre sayesinde dekompoze ediliyordu.Her görüntü ayrı yayınlanıyor ve alış sırasında üçü birleştirilip monokrom olarak görüntünün gerçeğe yakın rengini yansıtıyordu.İlk deney Londra’da ,Braid’in Long Acre’deki stüdyolarında gerçekleştirildi.Bu gösteride bir polis miğferi,dil çıkaran bir adam ,bir demet gül,kırmızı ve mavi eşarplarla,yanar bir sigara izlendi.

NTCS Sistemi:1953’te NTCS(National Television System Committee) sistemi Amerikan Federal Telekomünikasyon Komisyonu tarafından kabul edildi.
Avrupa’da  başka bir sistem olan ,SECAM sisteminde karar kıldı.

PAL Sistemi:1962’de Alman Profesör Walter Bruch ,”PAL” sistemini geliştirdi.Bu sistemle renkli yayınlara Almanya’da 1967 yılında başlandı.

Trinitron renkli tüp:1968’de Japon Sony Firması , trinitron renkli tüpü gerçekleştirdi.Bu tüp o güne kadar elde edilen en iyi renkli görüntüyü vermekteydi.Bu buluş nedeniyle Sony şirketi “Emy Ödülü” nü kazandı.

Manyetoskop:1956’da ilk manyetoskop olan “Ampex” ABD’de gerçekleştirilmiştir.Bu alet ,bir televizyon kamerası tarafından elde edilen görüntülerin manyetik olarak kaydedilmesinde kullanılır.Daha sonra da bir TV ekranında görüntü elde edilebilir.Aletin kayıt başlığı ,kameradan kapsadığı görüntülere ait elektrik sinyallerini alır,sinyaller yapılarına göre bir band üzerindeki ferro-manyetik parçaları mıknatıslaştırır.

Yeni nesil televizyonlarda tüplü monitörlerden çok daha ince bir yapıya sahip olan LCD ekranlar ve LED ekranlar kullanılmaktadır.İyi bir görüntü kalitesine sahip olan bu ekranlar aslında benzer teknolojiye sahiptir. LED ekranlar da temelde LCD teknolojisine dayanır. Aralarındaki fark aydınlatma tekniklerinin değişmesinden kaynaklanır.

Türkiye’de ilk televizyon deneme yayını,1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.TRT tarafından Ankara televizyonu 31 Ocak 1968’de ilk yayınına başladı.

Kaynaklar:
1-Guinness-Milliyet Buluşlar Kitabı,Televizyon
2-Büyük Larousse,Televizyon

Benzer Yazılar