Galeri

Turgut Zaim

Turgut Zaim – Ressam Çağdaş Türk sanatını konu alan bir çok kaynakta, ulusal ve yöresel Türk resminin kurucusu ve öncüsü olarak nitelendirilen Turgut Zaim, 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğrenimini Kadıköy Saint Joseph Lisesi’nde tamamladıktan sonra öğrenimine Yüksek Öğretmen Okulu’nda ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nde devam eden Zaim, sonralarında ise çalışmalarını İbrahim Çallı’nın atölyesinde sürdürmüştür.

1932 yılından başlayarak Anadolu’nun çeşitli köşelerini gezerek, Yörüklerin ve Avşarlar’ın yaşantılarıyla yakından ilgilenen Zaim’in üslubu da bu yıllarda biçimlenmiştir. Turgut Zaim, kişiliğinin ve yapıtlarının Türk Resim Sanatı içerisindeki net ayrımı ile yeni bir eğilimin habercisi ardından da kurucusu olmuştur. Yapıtlarında milli, yerel, bölgesel, halka dönük gibi değerlere yer veren ve belirli bir sanat eğilimi nitelendirmek isteyen terimlerin kaynağını Zaim’in eserlerinde bulmak olasıdır.

Zaim, çalışmalarına 1924-28 yılları arasında Paris’te devam etmiştir. 1928 yılında Fransa’dan döndüğünde arkadaşlarına Paris’te öğreneceği bir şeyin olmadığını söylemesi çerçevesinde batı ile ilişki kurmaya isteksiz, ilgisiz gibi etkiler uyandırmıştı. Ancak Zaim’in bu tutumu batı etkilerinden bir kaçış değil, kendisini batı sanatına yabancı hissediyor olmasından kaynaklanıyordu.

Zaim, eserlerinde çoğunlukla Anadolu’yu ele alan düzenlemelere yer vermiştir. Zaim’in bu yönelişi, batıdan uzaklaşmasına bir neden sayılarak batı estetiğinden uzak, yerli konuları seçen ve halk resimlerini hatırlatan, minyatürvari çalışmaları ile gerçekçi sayılabilecek, yaşamı boyunca yürüteceği kendi üslubunu oluşturmasına katkı sağlamıştır

Turgut Zaim’in sanatı, kendi kuşağının ressamları arasında olduğu kadar, onu izlemiş olan kuşaklar içinde de yöresel ve ulusal Türk resminin tipik ve benzersiz bir örneği olarak yorumlanmıştır.

Akademik sanat disiplinlerine ilgi göstermediği gibi kendi döneminin akımlarına da yakınlık duymayarak, kaynağını geleneksel Türk tasvir sanatlarında bulan, ancak bunu çağdaş bir anlayışla değerlendiren görüşü benimsemiştir. Onun sanatındaki yöresellik, bu bakımdan aynı anlayışın daha önce öncülüğünü yapmış olan Osman Hamdi Bey, Ruhi Arel, Hoca Ali Rıza gibi sanatçıların yöreselliğinden ayrılır.

Turgut Zaim’ de konusal ilişkileri aşan yöresellik, üslup ve teknik açısından da bu yöreselliği bütünleyen daha kapsamlı bir anlayışta biçimlenmiştir. İlk bakışta minyatürleri akla getiren bu anlayış, figürlerin ve nesnelerin ışık gölge kavramına açık görünümleri, boşluk içinde yer alan sağlam konumlarıyla, geleneksel tasvir kalıplarının dar sınırını aşar, doğa ve çevre gözlemine öncelik veren tutumuyla gerçekçi bir tabana oturur. Bu gerçekçi anlayış, bir yandan da iyimserlik ve mutluluk mesajına ağırlık tanır.

Onun, sağlıklı elleriyle hamur açan, karpuz kesen, yün eğiren, çocuğunu emziren, eşeğini yükleyen kadınları, mısır yiyen, kedi seven, zurna çalan çocukları, üzüm gözlü sıpaları, yumuşak tüylü Orta Anadolu keçileri, halı dokuyan genç kızları, pazar yerinde dolaşan delikanlıları, bağdaş kurmuş Yörük köylüleri, çadırları çevresinde dolaşan Avşarları, izleyiciyi bir mutluluk düşüncesine götürür. Onda tasa, sevinçle yer değiştirir; kaygı, yerini umut ve özleme bırakır.

Turgut Zaim, bir figür ressamıdır. Doğa ise, bu figürleri kucaklayan ve çevreleyen tamamlayıcı bir öğedir. Ondaki figür ressamlığı bir örneğini daha önce Osman Hamdi Bey’ in gerçekleştirdiği kompozisyon türüne girebilecek anıtsal niteliklerle ilgilidir. Ancak Turgut Zaim’in yöresel Anadolu tiplerini sergileyen figürleri, Osmanlı-Arap tiplerini konu alan Osman Hamdi Bey’in “oryantalist” kökenli eğiliminden oldukça uzaktır.

Turgut Zaim 1974 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

 

Ürgüplü Yörükler

 

Halı Dokuyan Kadınlar

halı dokuyan kadınlar

Halı Dokuyan Kadınlar

 

Yörükler Köyü


Köylü Kadınlar(1976)

 

 

 


Gölge Oyunu

Golge Oyunu

Anadolu

Benzer Yazılar