Osmanlı Tarihi

Yavuz’a Vezir Olasın

Pirî Mehmet Çelebi(?-1532),Aksaray Zinciriye Medresesi Müderrislerinden Cemaleddin Aksarayî’nin torunlarındandır.Aksarayda doğdu,Amasyada eğitim gördü ve Amasya Mahkemesi Şeriye Katipliği yaptı.Kadılık görevlerinde bulundu.2.Beyazıt zamanında Anadolu Deftarı oldu.Piri Mehmet Paşa Baş Deftarlık göreviyle Çaldıran Seferine(1514) katıldı.1514 yılında Yavuz tarafından Vezirliğe atandı.25.Ocak.1518’de Sadrazamlığa getirildi.Bu görevine Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566) döneminde de bir süre devam etti.29.Haziran.1523’te emekli edildi.

Yavuz Sultan Selim,çok sert ve öfkeli bir padişahtı.İskender Paşa,Segban Başı Osman Ağa,Kazasker Cafer Çelebi,Hemdem Paşa,Yunus Paşa gibi maiyetindeki bir çok komutan ve yöneticinin idamını emretmişti.Bu yüzden”Dilerim Allahtan Yavuz’a vezir olasın.” sözü zamanında bir tür beddua olarak söylenirdi.

Pirî Mehmet Paşa,Yavuz’un sadrazamıydı.Ancak,günün birinde padişah’ın bir bahaneyle kendisini öldürtebileceği kuşkusuyla huzursuzluk içindeydi.Bir gün herşeyi göze alıp Yavuz’un huzuruna çıkarak:

-“Padişahım,dedi,bu sadık kulunuzu günün birinde öldürteceğinizi biliyorum.Bu işi bir an evvel yapın da bende kurtulayım,sizde kurtulun.” Yavuz bu sözlere çok gülmüş ve şöyle demişti:

-“Doğru söylersin,seni öldürmek isterim.Ancak,senin gibi becerikli birini yerine bulmak çok zordur.Yoksa seni muradına( isteğine) eriştirmek çok kolaydır.”

Piri Mehmet Paşa,sadrazamlık görevine Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566) döneminde de devam ederken Kanuni,şehzadelik arkadaşı Pargalı İbrahim’i sadrazam yapmak istiyordu.Bir gün,sadrazam Pirî Mehmet Paşa’yı huzuruna çağırıp:

-“Lala,dedi,pek sevdiğim bir kuluma devlet hizmetinde önemli bir görev vermek isterim.Sen hangi makamı uygun görüsün?”

Piri Mehmet Paşa,padişah’ın kendi makamını Pargalı İbrahim’e düşündüğünü anladı.Hiç tereddüt etmeden şöyle cevap verdi:

-“Böyle bir kulunuza en uygun mevkii,benim makamımdır.”Padişah kısa bir süre sonra Pirî Mehmet Paşa’yı emekliye ayırarak,yerine Pargalı İbrahim’i sadrazam yaptı(27.Haziran.1523).

Benzer Yazılar